Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

smartare vegetarianer Bild: Johnér

Studie: Vegetarianer är smartare än köttätare

Följer inte bara gamla vanor

Väljer du det vegetariska alternativet på menyn? Då kanske du är lite smartare än bordsgrannen som väljer steken. I alla fall enligt en brittisk studie som visar att vegetarianer har både högre IQ och mer empati än köttätare.

Publicerad 2016-04-28 | Vardagspuls

Allt fler blir medvetna om matens betydelse och väljer mer grönt på tallriken. Rapporterna om risken för tarmcancer vid högt köttintag har duggat tätt de senaste åren och det kommer fler och fler hälsotrender som uppmanar till ett grönare leverne.

Ytterligare skäl att inte vilja äta kött är för klimaens skull och på grund av djurhållningen i köttindustrin. Så det kanske inte är så konstigt att forskare i Storbritannien kommit fram till att de som väljer grönsaker framför köttet är mer empatiska människor. Studien från brittiska National Child Development Study visar att intelligenta personer ofta har större benägenhet att bli vegetarianer, det skriver hälso- och livsstilssajten Life Advancer.

Forskarna använde sig av elva olika kognitiva tester och märkte att vegetarianerna hade i genomsnitt 10 poäng högre IQ än de som åt kött. (Ett IQ-värdet på mellan 91 och 100 uppfattas som genomsnittlig intelligens. Du kan läsa mer om det här: OBS: Extern länk)

Följer inte invanda beteenden

Resultatet var dock inget som förvånade forskarna då flera tidigare studier pekat på samma sak. Psykologen Satoshi Kanazawa som är verksam i Storbritannien har också tittat på sambandet mellan vegetarianer och intelligens och sett att människor som har mer empati och högre intelligent i högre utsträckning är öppna för att förändra sitt matbeteende och sluta äta kött – vilket ”vi ju gjort i alla tider”. Och det är ju ofta det skäl som många anger varför vi bör fortsätta med det. Men de här personerna bryter alltså mönstret och lever inte bara efter gamla invanda mönster och beteenden. De tar mer målmedvetna beslut och ser till sin omgivning och konsekvenser för sitt handlande/ätande enligt Satoshi Kanazawa.

Sajten Psykology Today skriver att det är mer troligt att intelligenta barn i Storbritannien blir vegetarianer i vuxen ålder – enligt undersökningen 37 procents vanligare bland kvinnor och 48 procents vanligare bland män. 

Intelligent av att äta grönt

Men man kan ju undra vad som är hönan och ägget. Studier visar nämligen att intelligensen går åt båda håll. Äter du mer vegetarisk kost så är chansen stor att du också blir lite smartare och alertare. Hjärnan blir starkare och kan arbeta mer effektivt. Men det här förutsätter ju att du får i dig tillräckligt av exempelvis järn som det kan vara svårt att få mycket av om du utesluter kött. Så tänk på det här för att undvika järnbrist.

Men trots att allt fler blir vegetarianer har också köttätandet drastiskt gått upp de senaste 20 åren och fortsätter att öka. Så det viktigaste för att få ner köttkonsumtionen – både för miljöns, djurens och hälsans skull – är inte att fler bli vegetarianer utan att alla drar ner en aning på köttätandet.

Vad är ditt starkaste argument för att fortsätta äta kött? Diskutera gärna på vår facebook-sida.

MER:

 Grönt på grillen