Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

killgissa studie Bild: Mostphotos

Studie visar: Därför "killgissar" killar – trots att de inte kan svaret

Har du varit med om att en man väldigt snabbt är helt säker på att han har rätt, trots att han i verkligheten har fel? Det kan ha sin naturliga förklaring, visar en amerikansk studie.

Publicerad 2017-05-02 | Senast ändrad 2018-01-09 | Vardagspuls

Hört talas om "killgissningar"? Det har blivit namnet på fenomenet att män ofta svarar säkert på frågor – oavsett om de vet om svaret är rätt eller inte. Men är det verkligen så att män i så stor utsträckning – och i sådant fall varför? Enligt en amerikansk studie publicerad i Psychological Science kan det bero på testosteronet.

Forskare vid tekniska institutet i Kalifornien lät två grupper med sammanlagt män genomföra ett vanligt mattetest och ett som med kuggfrågor testade deras förmåga till eftertanke. Den ena gruppen fick ta en dos testosteron innan medan den andra fick placebo. Sedan jämfördes resultaten.

Svarade fel snabbare

Det visade sig att deltagarna som tagit testosteron innan fick mycket sämre resultat än de som tagit den verkningslösa placebon. De testosteronpåverkade deltagarna svarade fel på 20 procent fler frågor än de opåverkade. Och inte nog med det: den första gruppen svarade dessutom fel snabbare, medan rätt svar dröjde längre.

– Vi såg att testosteron-gruppen var mycket mer ivriga att ge snabba svar på kuggfrågor, där ens först gissning oftast är fel. Vi tror att testosteronet antingen hämmar processen att fundera igenom din insats eller så ökar det känslan av att "jag har definitivt rätt", skriver Colin Camerer, professor och en av forskarna bakom studien, i ett pressmeddelande.

Källa: TT, Science Daily

Exempel på kuggfråga

En av de "kuggfrågor" som studiedeltagarna fick svara på var följande:

Ett slagträ och en boll kostar sammanlagt 1 dollar och 10 cent. Slagträet kostar 1 dollar mer än bollen. Hur mycket kostar bollen?

Vid en första anblick kan svaret verka vara 10 cent. Men rätt svar är att bollen kostar 5 cent och slagträet 1 dollar och 5 cent.