Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Ny forskning visar att människor som bor ensamma är lyckligare än människor som bor ihop Bild: Johnér

Studie visar: Du blir lyckligare av att bo ensam

Singlar har fler och närmare relationer

Det kan vara lätt att tro att man är lyckligare i en relation än som ensam. Men en ny studie visar på tvärtom, att de som bor ensamma är lyckligare än de som bor ihop.

Publicerad 2016-10-06 | Senast ändrad 2017-10-25 | Alexandra Lönnroth

Många som lever utan partner möts av fördomen om att leva singelliv är samma som att vara ensam. Men det finns inga likhetstecken mellan dessa två, skriver singelforskaren Bella DePaulo i en artikel på Psychology Today.

Tvärtom är människor som bor själva mindre ensamma än människor som bor exempelvis med en partner. Det visar en ny studie om ensamhet där över 16 000 vuxna tyskar deltog. Studiens syfte var att undersöka sammanhangen mellan ensamhet, att vara singel och att bo ensam.

Studien tog även hänsyn till deltagarnas inkomst. Och det visade sig att om de som levde ensamma hade det bra ekonomiskt ställt, var också chansen att känna sig lycklig större.

Få större umgängeskrets av att bo själv

Bella DePaulo skriver också att det kan vara hälsosamt att bo själv, eftersom det kan ha positivt inflytande på kvaliteten av ens sociala relationer. Hon menar att många människor idag väljer att bo själva och därmed gör ett aktivt val vilka de vill ha i sin närhet. Då är relationen till familj och vänner ett val som görs vid varje tillfälle de ses, inte något som sker av rutin som en konsekvens av att bo ihop.

Studien visar även att singlar har fler och närmare relationer än de som lever i en parrelation. Ett resultat som tros bero på att de som lever i en parrelation lägger mer fokus på sin partner än att stärka banden med vänner och familj. Det bör dock understrykas att bo själv, inte är ett botemedel mot känslan av ensamhet.

Källor: Psychology Today, Aftonbladet, Dagens