Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Äldre på promenad Bild: Mostphotos

Studie visar: Gå snabbt – så lever du längre

Brukar du promenera i rask takt? Då kommer du förmodligen att leva längre, enligt en brittisk studie.

Publicerad 2018-06-04 | Vardagspuls

Är du en sådan som brukar gå slalom mellan andra som är ute och promenerar i samma riktning för att du går så mycket snabbare? Grattis! Då kommer du förmodligen att leva längre. Det visar en studie publicerad i British Journal of Sports Medicine.

I den brittiska studien har över 50 000 personer i England och Skottland själva fått uppskatta hur snabbt de promenerar. Forskarna kunde sedan se ett samband mellan ett högt promenadtempo och lägre risk att dö i förtid av hjärt-kärlsjukdom eller cancer.

Risken att dö i hjärt-kärlsjukdom minskar med 20 procent om du går i en medelsnabb takt, jämfört med de som går långsammare. Går du ännu snabbare, i ett raskt tempo, minskar risken med 24 procent. 

Är en promenad lika bra som en löprunda?

Halverad risk hos äldre

Den största skillnaden kunde ses hos de som är äldre än 60 år. I den gruppen mer än halveras hjärt-kärlsjukdomsrisken hos de som promenerar i ett raskt tempo.

Ett raskt tempo definieras som 5 till 7 kilometer i timmen, beroende på hur vältränad personen är. Att du blir andfådd och svettas kan också vara tecken på att du håller vad som enligt studien räknas som ett raskt tempo. I studien har forskarna också tagit hänsyn till faktorer som deltagarnas kön och BMI.

Källa: Hälsoliv, Baaam, British Journal of Sports Medicine