Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

pilla sig i ansiktet hälsorisker hy Bild: Johnér Bildbyrå

Ny svensk studie: P-piller kan ge ångest

Men överläkaren mer orolig över den höga placeboeffekten

Många som äter eller ätit p-piller har nog upplevt humörsvängningar till följd av preventivmedlet. Och nu slår forskningen fast att p-piller kan orsaka ångest.
– Kvinnorna får humörsvängningar, blir mer irriterade och får mer ångest, säger Inger Sundström Poromaa, professor i obstetrik och gynekologi vid Uppsala universitet.

Publicerad 2016-05-16 | Vardagspuls

I en ny svensk studie som SVT Nyheter tagit del av, där drygt 200 24-åriga kvinnor deltagit, har forskarna sett att en försämring i humöret hos de kvinnor som åt p-piller jämfört med de som fick sockerpiller. Forskare från flera universitet – däribland Uppsala universitet och Karolinska institutet har deltagit i studien, som visserligen är liten men statistiskt säkerställd.
– Studien visar att kvinnorna som fick äta p-piller mår sämre gällande framförallt tre symptom. De får humörsvängningar, blir mer irriterade och får mer ångest, säger en av forskarna bakom studien, Inger Sundström Poromaa, vid Uppsala universitet, till SVT.

24 procent av kvinnorna som åt p-piller upplevde att de mådde sämre när de åt p-piller. Men även bland de kvinnor som fick placebo, upplevde 17 procent av kvinnorna att de mådde sämre. Men enligt forskare som SVT Nyheter talat med kunde de ändå se en klar förändring mellan de två grupperna och att de som åt-p-piller fick mer ångest och blev mer irriterade. Till detta ska tilläggas att hela 40 procent av kvinnorna som deltog i studien tidigare hade upplevt att de mådde sämre av p-piller.

Kvinnornas humörpåverkningar var som värst efter mensen och fram till veckan före nästa mens. Det p-piller som användes är ett av de mest moderna och som används av många kvinnor. Men Inger Sundström säger till SVT att hon inte tror att det har någon betydelse att det bara är ett sorts p-piller som testats.
– Jag märker ute i verksamheten att de här humörbiverkningarna finns oavsett vilket p-piller vi skulle välja att titta på, säger hon men poängterar att det kan ha betydelse för den individuella kvinnan, då alla reagerar olika på olika preparat och att det kan finnas anledning att testa ett annat p-piller som kan funka bättre för just den personen.

Hög placebo

Inger Sundström Poromaa understryker ändå att många kvinnor blir hjälpta och mår bättre av att äta p-piller. Och det här är något som överläkaren Helena Kopp Kallner vill trycka på.
– Det är viktigt att påpeka att vissa kvinnor mår bättre av p-piller. Vissa kan hjälpa mot exempelvis PMS. Det handlar om att välja rätt p-piller.

Hon tycker att det är en väl genomförd studie som är tillräckligt stor för att man ska kunna säga att humörskillnaderna faktiskt beror på p-pillren.
– Men den stora majoriteten av kvinnorna upplevde ingen skillnad alls, och som i alla studier som har med psykisk ohälsa att göra är placeboeffekten hög.

Helena Kopp Kallner är inte förvånad över studiens resultat, bortsett från att placeboeffekten var så stor, utan tycker snarare att problemet är att så många unga kvinnor upplever att de mår dåligt – och tror att det beror på p-pillren.
– Vi vet att det finns vissa som mår dåligt av sina p-piller. Det som är jobbigt med studien är att så många upplever att de mår dåligt, och så beror det egentligen på något annat. Varför upplever de att det beror på p-piller? Varför mår svenska kvinnor dåligt?

Men om man tror att det är p-pillren som gör att man mår dåligt rekommenderar Helena Kopp Kallner att man testar att byta till något annat preventivmedel.
– Men sluta inte tvärt. Ta kontakt med din barnmorska för att diskutera alternativ. Men mår du inte bättre psykiskt efter en vecka så beror det troligen inte på p-pillren.

Forskats lite på

Sedan tidigare räknar forskarna med att mellan 4 och10 procent av kvinnor som äter p-piller upplever att de mår psykiskt dåligt av dem, uppger SVT. Och det är alltså ungefär vad den här studien kommit fram till när man räknar bort placeboeffekten. Trots detta är det här ingenting det forskats särskilt mycket på, vilket bland annat beror på att läkemedelsindustrin inte varit intresserade av att forska på det, och att det varit svårt att göra studier på fertila kvinnor då det finns risk att de i kontrollgruppen skulle bli gravida.

MER:
Läkaren om PMS

 

Det är gulkroppshormonet i p-pillren som man reagerar på och kan må dåligt av.
Det vekar vara under nedbrytningsprocessen som vissa kvinnor reagerar på och mår dåligt av. Det här verkar också vara något som kan bli värre med åren, varför en del får värre PMS-symptom ju äldre de blir.

Om man reagerar på p-piller kan man testa hormonspiral som innehåller mindre hormon, eller kopparspiral som inte innehåller hormoner alls. Problemet med kopparspiral är att en del kvinnor får ökad blödning.

Källa: Överläkare Helena Kopp Kallner