Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

 • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
 • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Det är viktigt att välja rätt salt så att du får i dig tillräckligt med jod Bild: Most photos

Svenskar äter allt bättre – men får i sig för lite jod

Skippa finsaltet och välj ett salt berikat med jod

Den genomsnittliga svenska konsumenten äter allt nyttigare. Men intaget av livsviktigt jod har minskat kraftigt sedan slutet av 90-talet. Det visar en undersökning från Livsmedelsverket.

Publicerad 2017-05-29 | Senast ändrad 2018-08-14 | Vardagspuls

Det mesta går åt rätt håll. Den genomsnittliga svenska konsumenten får i sig mindre socker och salt jämfört med för fem år sedan. Samtidigt ökar intaget av både nyttiga fetter och D-vitamin. Men en sak går åt fel håll: vi får i oss allt mindre jod. Det visar Matkorgen, en studie från Livsmedelsverket, där innehållet i medelkonsumentens matkorg analyserats.

Kroppen behöver jod för ämnesomsättningen och brist på ämnet kan leda till struma, det vill säga förstorad sköldkörtel. Särskilt viktigt är det att gravida får i sig tillräckligt med jod, annars riskeras fostrets utveckling att påverkas negativt. Sedan slutet av 90-talet har intaget av jod minskat kraftigt i Sverige.

– Det är bekymmersamt att vi får i oss allt mindre jod. Vi vet inte säkert varför det har minskat så kraftigt men det kan till exempel bero på att livsmedelsindustrin minskat sin användning av jodberikat salt och att djuruppfödare använder foder med mindre jod än tidigare, säger Per Ola Darnerud, toxikolog på Livsmedelsverket och projektledare för undersökningen.

Så får du i dig tillräckligt med jod

 • Välj ett salt som är berikat med jod, det står på förpackningen. Livsmedelsverket uppmanar livsmedelsindustrin och restauranger att använda salt som är berikat med jod.
 • Ät mycket fisk, skaldjur, mejeriprodukter och ägg som alla innehåller mycket jod naturligt. Även vissa algprodukter kan ha ett högt jodinnehåll.

Halter av miljögifter minskar

I undersökningen vägs det också in hur mycket miljögifter som medelkonsumenten får i sig. Här ses en positiv trend. Vi får i oss mindre av både dioxiner och PCB, gifter som bland annat finns i fet fisk från Östersjön. Däremot ligger intaget av tungmetaller som bly och kvicksilver stilla sedan fem år tillbaka medan intaget av kadmium ökar något.

Så undviker du att få i dig för mycket kadmium

 • Ät varierat.
 • Rök inte!
 • Ät inte för mycket lever, njure, det bruna köttet från krabba eller vildväxande snöbolls- eller kungschampinjoner.
 • Förvara inte sura livsmedel i keramikkärl av okänt ursprung.

Dessa livsmedel innehåller mest jod

 1. Joderat salt
 2. Hummer
 3. Odlad torsk
 4. Blåmusslor
 5. Löjrom

Källa: Livsmedelsdatabasen