Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Så många svenskar tänker i första hand på grönsaker när de väljer maträtt Bild: Most photos

Så många tänker på grönsaken först när de väljer maträtt

– och dessa grupper tänker allra minst på grönt

Grönsakerna kommer i sista hand när den genomsnittlige svensken står i mataffären och funderar på vad hen ska äta. Det visar en ny rapport från Kostministeriet.

Publicerad 2018-03-09 | Vardagspuls

Trots den gröna trenden har landet brunsås långt kvar till att bli landet grönsak. Det visar den nya Frukt- och grönt-rapporten från Kostministeriet, som verkar för att svenskar ska äta mer av just frukt och grönt.

I enkätundersökningen har 10 000 svenskar i åldrarna 18-74 år fått svara på frågor om hur de tänker kring sin kost. Bland annat har man undersökt vilka matvaror de tänker först på när de bestämmer sig för vad de ska äta. Resultatet: grönsaker kommer på sista plats.

Endast 12 procent av svenskarna tänker på grönsakerna först när de beslutar sig för en maträtt. Av de tillfrågade svarar hela 74 procent att de tänker på kött, fågel eller fisk först medan 14 procent tänker på pasta, ris eller potatis i första hand (se tabell nedan).

Tankehierarkin i matbutiken
1. Tänker först på kött, fågel eller fisk (74 procent)
2. Tänker först på pasta, ris eller potatis till (14 procent)
3. Tänker först på gönsaker (12 procent)

Vi äter för lite grönsaker

De som tänker på grönsaker i första hand äter föga förvånande också mer grönsaker än genomsnittet. Men de flesta äter för lite av den varan.

Enligt Livsmedelsverkets rekommendationer ska en vuxen människa äta ungefär 500 gram frukt och grönsaker per dag. Trots att vi aldrig har haft så många olika sorters frukter och grönsaker i butik som i dag äter den genomsnittlige svensken endast 360 gram per dag. Så många som 4 av 10 svenskar har inte en enda vegetarisk rätt i sin standardrepertoar av vardagsrätter.

De äter mest – och minst – grönt

I undersökningen har också olika grupper ringats in som i högre, och mindre, utsträckning tänker på grönsaker först när de väljer vad de ska äta. Självklart är gruppen "Vegetarianer" i topp, tätt följd av gruppen "FI:are" (alltså de som röstar på partiet Feministiskt initiativ) och MP:are (de som röstar på Miljöpartiet.

Det visar sig också att motion och konsumtion av frukt och grönt tätt hänger samman. Gruppen "Inte alls aktiva motionärer" är de som tänker på grönsaker allra minst i matbutiken.

De grupper som i högst utsträckning tänker på grönsaker först
1. Vegetarianer
2. FI:are
3. MP:are
4. Mycket aktiva motionärer
5. Bor ensamma
6. Millenials (födda 1985 eller senare)
7. Kvinnor

De grupper som i lägst utsträckning tänker på grönsaker först
1. Inte alls aktiva motionärer
2. Ej vegetarianer
3. Bor med barn 11-15 år
4. Endast grundskoleutbildning
5. SD:are
6. Moderater
7. Män

Vi får också svar på vilken som är svenskarnas favoritgrönsak: tomaten är överlägsen vinnare, med nästan en fjärdedel av rösterna.

Här kan du läsa hela rapporten.

Vad är Kostministeriet?

Kostministeriet är ett initiativ från frukt- och grönsaksaktören Total produce nordic AB med syfte att främja den svenska folkhälsan genom att öka konsumtionen av frukt och grönsaker.