Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Äldre kvinna i rullstol Bild: Johnér

Tarmbakterier kan förebygga Alzheimers

Stort genombrott för forskningen

Vår tarmflora kan ha större betydelse för vår hälsa än vad man tidigare trott. Forskning från Lunds universitet visar nu att tarmbakterier kan påskynda utvecklingen av Alzheimers sjukdom. Det betyder att man nu kan forska på ett helt nytt sätt för att förebygga och fördröja sjukdomsförloppet.

Publicerad 2017-03-10 | Vardagspuls

Hur vår tarmflora ser ut har intresserat Alzheimers-forskare länge. Våra tarmbakterier har nämligen stor betydelse för hur vi mår och påverkas av vår kost och vårt immunförsvar. En del av vår tarmflora är förutbestämd genom våra gener men en del kan påverkas av vår livsstil. 

Forskat på sjuka och friska möss

Forskningen som nu visar på ett samband mellan tarmbakterier och Alzheimers är utförd på möss av forskare på Lunds universitet. Där har man upptäckt att möss som var sjuka i Alzheimers hade en annan sammansättning av tarmbakterier än de som var friska. Forskarna injicerade sedan tarmbakterier från sjuka och friska möss till helt bakteriefria möss för att visa på sambandet. 

Långsammare sjukdomsförlopp

Det man då upptäckte var att de bakteriefria möss som fick tarmbakterier från de sjuka mössen fick mer beta-amyloidplack i hjärnan än de som fick tarmbakterier från de friska. Beta-amyloidplack är de klumpar som bildas i hjärnans nervtrådar då man har Alzheimers sjukdom. Man upptäckte också att de möss som var sjuka i Alzheimers men som helt saknade tarmbakterier hade mycket mindre av beta-amyloidplack, alltså att sjukdomsförloppet var fördröjt hos dem.

Finns inget botemedel

Vad betyder då det här för forskningen av Alzheimers?
– Vårt arbete är unikt eftersom vi kan visa på ett direkt orsakssamband mellan tarmbakterier och Alzheimers sjukdom, säger forskaren Frida Fåk Hållenius i ett pressmeddelande.
Nu kan man för första gången börja forska för att fördröja sjukdomsförloppet och förebygga sjukdomen. I dag finns inget botemedel mot Alzheimers sjukdom utan endast bromsmediciner. Forskarna på Lunds universitet kommer nu att studera tarmbakteriernas betydelse för utvecklingen av sjukdomen ytterligare för att förhoppningsvis hitta nya typer av sätt för att behandla och förebygga Alzheimers-sjukdom.  

Om studien:

Forskningen är ett resultat av ett internationellt samarbete mellan docenten Frida Fåk Hållenius och doktoranden Nittaya Marungruang, båda vid Centrum för Preventiv Livsmedelsforskning, Lunds Universitet, och en forskargrupp vid Ecole Polytechnique Federale de Lausanne i Schweiz.