Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Agneta Sjödin på sjukhuset Bild: Vardagspuls, Agneta Sjödin

Tittarna: "Krya på dig, Agneta!"

Hälsningarna strömmade in när olyckan blev känd

Det var under ett träningspass för välgörenhetscyklingen i USA som olyckan var framme. Och stödet för Vardagspuls programledare Agneta Sjödin är enormt. Hundratals hälsningar nådde redaktionen under tisdagen.

Publicerad 2015-04-22 | Vardagspuls

Programledaren Agneta Sjödin fastnade med cykelhjulen i ett spårvagnsspår och hamnade under en lastbil i Stockholm. Hon bröt höften, och skadan krävde operation. Under tisdagen strömmade hundratals hälsningar från tittarna och läsarna in, via både mejl, Facebook, Instagram och Twitter.

"Krya på dig! Förstår din besvikelse när du nu inte kan cykla i USA. Kämpa och styrkekram” skriver Marika Andersson.

Laila Bendiksson skriver "Här kommer lite styrka och kraft från mej. Krya på dej”

Eva Olsson hälsar "Tråkigt för dig i första hand, men även tråkigt för oss som väntat på din rapport från cykelturen, men det viktigaste är att du kryar på dig. Håller tummarna för att du ska komma igen och jag väntar på att du ska komma tillbaka till Vardagspuls samt din cykelträning! Kram”

"Tack från hjärtat"

Stödet från komikern Måns Möller och hela Coast 2 coast-teamet är också stort. Måns skriver på Instagram att han är ”helt knäckt” över det som drabbat Agneta Sjödin. Tillsammans skulle de ha cyklat för välgörenhet i USA, från Texas till Florida. Syftet är att samla in pengar till en nystartad stiftelse som arbetar med idrott för barn med särskilda behov.

Och de varma hälsningarna gör skillnad. Agneta Sjödin hälsade strax före operationen till ”alla fina och kärleksfulla människor”:

”Tack från hjärtat för allt stöd, all kärlek och all omtanke! Ni är fantastiska!”.