Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

trädgårdsarbete påta hälsa träning vardagspuls Bild: Johnér

Trädgårdsarbete kan halvera risken för hjärtinfarkt

Dessutom kan påtandet förkorta långtidssjukskrivningarna

Att påta i trädgården kan vara vägen tillbaka till arbetet för långtidssjukskrivna kvinnor. Det visar en svensk studie. Dessutom kan påtandet skydda mot hjärtattacker.

Publicerad 2015-10-23 | Vardagspuls

Många fler kvinnor än män är långtidssjukskrivna i Sverige. Därför gav regeringen 2011 en forskargrupp i uppdrag att försöka hitta behandlingsformer i syfte att minska sjukfrånvaron bland kvinnor.

Och studien som gjordes vid Sahlgrenska akademin i Göteborg visar att långtidssjukskrivna kvinnor som vistas och arbetar i trädgården i kombination med att de deltar i aktiv jobbcoaching kan hitta en väg tillbaka till jobb.
– Det stärkte deltagarnas fysiska och psykiska hälsa, och ledde till att kvinnorna rapporterade en förbättrad vitalitet och social förmåga. Vår slutsats är att den här modellen därför bör övervägas vid rehabilitering av vissa långtidssjukskrivna kvinnor, säger hon i ett pressmeddelande som hälsoportalen Netdoktor tagit del av. 

I studien deltog 245 kvinnor mellan 21 och 62 år som under 14 veckor fick vistas i så kallade ”Grön Rehab-trädgårdar”, skriver Netdoktor. Där fick de arbeta med sinnesövningar, samtal, fysisk aktivitet och praktiskt trädgårdsarbete tillsammans med sjukgymnaster arbetsterapeuter och socionomer. När studien avslutades hade kvinnornas upplevda livskvalitet ökat väsentligt.

Skyddar hjärtat

Inte nog med att påtandet kan förkorta sjukskrivningar, det har också massor av andra hälsofördelar. En skotsk studie visar att trädgårdsarbete i många fall kan vara bättre för hälsan än traditionell träning.

Arbetet kan bränna många kalorier. En halvtimmes grävande bränner 150 kalorier medan en halvtimmes knuffande av gräsklippare bränner 165. Att jogga är bättre för förbränningen (ungefär 240 kalorier per halvtimme) men trädgårdsarbetet har andra fördelar. De som arbetar mycket i trädgården gör det ofta kontinuerligt som en del av vardagen och de som gör det har ofta ytterligare ett mål förutom hälsomål: att få till en fin trädgård. Dessutom använder man nästan hela kroppen när man arbetar i trädgården.

Just kontinuiteten ses som en förklaring till de många hälsovinsterna som kunde uppmätas. Bland annat har forskarna kunnat se att trädgårdsarbete i vardagen kan halvera risken för hjärtattacker, förebygga övervikt och diabetes typ 2 och förlänga den förväntade livslängden med så mycket som sju år.

Källa: Netdoktor, Daily Mail