Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Motionera för att motverka depression Bild: Johnér

Träning bättre mot depression än medicin

Att fysisk aktivitet är bra såväl fysiskt som mentalt är välkänt. Och enligt en studie vid Karolinska institutet visar det sig att regelbunden träning faktiskt är lika effektivt, eller till och med bättre, än behandling mot depression med läkemedel eller terapi.
– Många studier visar samma sak, säger Yvonne Forsell som är en av de som ligger bakom studien.

Publicerad 2015-08-14 | Senast ändrad 2018-03-23 | Vardagspuls

Enligt en studie som Karolinska Institutet har gjort i samarbete med Lunds universitet och sex landsting i Sverige kan motionsträning användas för att behandla personer med mild till måttlig depression, ångest och stressrelaterad psykisk ohälsa.  I studien ingick runt 1000 personer med mild till måttlig depression och ångesttillstånd.
– Internetbaserad kognitiv beteendeterapi och fysisk träning är minst lika bra, eller till och med bättre än sedvanlig behandling vid mild till måttlig depression, säger Yvonne Forsell, psykiatriker och professor på Karolinska Institutet och som även ligger bakom studien som avslutades i mars 2015.
Men hon poängterar att svåra depressioner kräver annan behandling också.

Promenad lika bra som joggingtur

Efter cirka tre månader såg forskarna tydligt att fysisk aktivitet och internetbaserad kognitiv beteendeterapi hade minst lika stor effekt på depressionssymtom som behandling med medicinering. 
När man är fysiskt aktiv så får man både biologiska och psykologiska effekter. Träning aktiverar bland annat signalsubstanser i hjärnan som kan stimulera tillväxten av nervceller och ökar stresskänsligheten, säger Yvonne Forsell.

Och enligt studien går det lika bra med lågintensiv träning som högintensiv. Däremot såg forskarna att personer som drack mycket alkohol eller rökte hade svårare att följa träningsrutinen.

Allt fler mår dåligt

Psykisk ohälsa är ett växande problem. Enligt Hjärnfonden drabbas 25 procent av svenskarna någon gång i livet av en depression som är så svår att den kräver behandling. Vad ökningen beror på är det egentligen ingen som vet. Men en förklaring skulle kunna vara att det har gått inflation i begreppet enligt forskarna. Besvären har blivit betydligt vanligare hos vuxna i arbetsför ålder enligt Hjärnfonden.

Och andelen 16 till 24-åringar som säger sig besväras av ängslan, oro eller ångest har tredubblats de senaste tjugo åren. 40 procent av alla sjukskrivningar beror på symtom som depression och ångest, enligt OECD. Naturligtvis mycket olyckligt för individen. Och för samhället kostar den psykiska ohälsan i Sverige nära 15 miljarder kronor årligen enligt Hjärnfonden.

Men regelbunden träning, runt tre lite mer intensiva pass i veckan och mindre stillasittande i vardagen, som de flesta studier har använt sig av, är alltså ett mycket bra recept mot depression.

Så skippa alkoholen och cigaretterna och ge dig ut på en promenad eller joggingtur längs något vackert promenadstråk. Faktum är att det kan räcka med en rask längre promenad.

Källa: Hjärnfonden