Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Två äldre personer som cyklar med hjälm Bild: Mostphotos

Traumatisk hjärnskada ökar risken för demens

Trafikolyckor vanlig orsak till skallskada

Att det finns ett samband mellan skallskador och demens har forskarna vetat länge. Nu visar en ny studie från Umeå Universitet att den förhöjda risken finns kvar längre än vad man tidigare vetat om, så länge som 30 år efter uppkomsten av skadan.

Publicerad 2018-02-05 | Vardagspuls

Man ska vara så rädd man kan om sitt huvud, det är ingen nyhet. Att drabbas av en skallskada kan få stora konsekvenser och i värsta fall leda till hjärnskador. Forskarna har länge vetat om ett samband mellan att utveckla demens och skallskador men efter en ny stor studie har det visat sig att den förhöjda risken finns kvar mycket längre än man tidigare trott.

– Att den förhöjda risken finns kvar ännu 30 år efter skadan var överraskande, säger Peter Nordström, professor vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering vid Umeå Universitet, i ett pressmeddelande.

164 000 personer studerades

Forskarna som utförde studien har via databaser följt alla svenskar som var äldre än 50 år på nyårsafton 2005. Av dessa 3,3 miljoner människor hade 164 000 diagnosticerats med en traumatisk skallskada någon gång i livet. Man jämförde sedan med de som inte drabbats av en skallskada och undersökte hur stor risken var att man skulle ha utvecklat demens.

Det finns andra saker som kan påverka risken att få demens, så som arv och miljö. För att eliminera den risken undersökte forskarna 47 000 syskonpar där bara det ena syskonet drabbats av en skallskada. 

25 procent ökad risk att drabbas

Resultatet överraskade forskarna. För även om risken att bli sjuk i demens var som störst första året efter skallskadan så fanns risken kvar så länge som 30 år efter att skallskadan inträffade. Forskarna kunde, efter att man justerat en del andra faktorer, räkna ut att risken 25 procent större att insjukna i demens 30 år efter skallskadan.

I den här studien har forskarna kunnat följa väldigt många under väldigt lång tid. Det gör att det är en större säkerhet för sambanden. Ändå vill forskarna göra vissa reservationer.

– Detta är en observationsstudie. Man kan därför inte helt utesluta att det kan finnas andra skillnader mellan grupperna än själva skadan som kan bidra till att personer med skallskada också löper större risk att drabbas av demens, säger Peter Nordström i ett pressmeddelande. 

Trafikolyckor vanlig orsak till skallskada

Det är svårt att förhindra att man drabbas av en skallskada. Många skallskador inträffar vid fallolyckor eller fysisk misshandel. En annan vanlig orsak till skallskador är trafikolyckor. Där kan hjälm vara en livsavgörande skillnad. Att alltid ha hjälm när man cyklar, åker motorcykel eller moped kan vara det som förhindrar en allvarlig skallskada. I Sverige är det lag på att alla under 15 år måste ha hjälm när de cyklar eller blir skjutsade på cykel. Alla som kör motorcykel, moped, snöskoter eller fyrhjuling måste också ha hjälm. En del av dem som drabbas av skallskador gör det när de utövar en sport. Tänk därför på att ha hjälm när du åker utförsåkning eller tar en skridskotur.  

Källa: Umeå Universitet, Transportstyrelsen, Internetmedicin