Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

BMI ska endast ses som en indikation men kan ge en vink om över- eller undervikt. Bild: Johnér

Trots bättre levnadsvanor blir vi allt fetare

Högutbildade män mår bäst

Svenskarna röker och dricker i allt mindre utsträckning. Trots det blir vi bara fetare. I dag är varannan svensk överviktig enligt Folkhälsomyndigheten.

Publicerad 2015-11-17 | Vardagspuls

Trots att många i Sverige fimpat för gott och slutat dricka i någon större omfattning blir vi allt fetare. Det här står klart när Folkhälsomyndigheten presenterar resultatet av Nationella folkhälsoenkäten där hälsan mäts varje år hos 20 000 svenskar mellan 16 och 84 år.

Men humöret verkar ändå vara gott. Enligt enkäten anser 70 procent av de svarande att de har ”ett gott allmäntillstånd”. Men skillnaderna är stora beroende på kön och utbildningsnivå. De som känner sig allra friskast är högutbildade män.

Färre röker men midjemåttet ökar

Fler och fler slutar röka och enligt enkäten blir också andelen män som dricker för mycket färre. (se om du dricker för mycket) Och den här positiva trenden syns särskilt bland unga män.

Trots detta blir vi allt tyngre. Varannan svensk i dag är överviktig enligt undersökningen och var sjunde är fet och har därmed ett BMI på över 30.

Jönköpingsbor mår bäst

Flest personer med bra eller mycket bra hälsa finns enligt undersökningen i Jönköpings län. Och flest som anser sig ha dålig eller mycket dålig hälsa bor i Kalmar och Södermanlands län.

Testa dig själv – vilket BMI har du?

Olika sätt att mäta

Så mäter du ditt BMI

Kroppsvikt (i kilogram) / Kroppslängd * Kroppslängd

Undervikt: < 18,5
Normalvikt: 18,5 – 26,9 (18.5-24,9 mellan 18-34 år
Övervikt: 27 – 29,9 (25 - 29,9 mellan 18 och 34 år)
Fetma: > 30

Så mäter du ditt midjemått

Stå avspänt med benen lite isär. Ta ett djupt andetag och andas ut precis innan du mäter. Mät där midjan är som smalast utan att dra åt måttbandet.

Män
Normalt = Under 94 cm
Ökad risk för övervikt = 94-102 cm 
Övervikt = Över 102 cm 

Kvinnor
Normalt = Under 80 cm
Ökad risk för övervikt = 80-88 cm
Övervikt = Över 88 cm

Så mäter du din bukhöjd

Ligg på rygg på ett hårt underlag med böjda knän. Placera till exempel en linjal i navelhöjd. Mät höjden från underlaget till linjalen. Mät höjden vid en lätt utandning.

Män
Övervikt = Över 22 cm

Kvinnor
Övervikt = Över 20 cm