Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Ulla Sultan Bild: Privat

Ulla fick hjärtstopp i skidspåret – räddades mirakulöst

Tre läkare råkade finnas i närheten

För tio år sedan förändrades Ulla Sultans liv totalt. Under en skidtur med en väninna drabbades hon av plötsligt hjärtstopp. Bara sex procent av de som drabbas överlever. Nu vill Ulla Sultan hjälpa till att göra den siffran högre.

Publicerad 2017-01-31 | Agnes Loman

Ulla Sultan har två födelsedagar. En i december som hon firat i 65 år, sedan hon föddes. Den andra födelsedagen, den 25 januari, har hon firat i tio år. För tio år sedan hade allting kunnat ta slut, men tack vare något som inte kan kallas något annat än ett mirakel, fick hon en ny chans.
– Jag hade verkligen änglavakt, berättar hon. 

Läkarbeskedet: ”Det är ingen fara” 

Ulla Sultan älskar att åka längdskidor. Den här torsdagskvällen har hon gett sig ut i skidspåret med en väninna.
– Jag minns inte så mycket från den dagen, eller skidturen, men jag minns att jag var väldigt trött, säger Ulla.

Tröttheten är inget nytt, i flera månader har Ulla varit trött och orkeslös och dagen innan skidturen gick det inte längre.
– Jag gick in till min chef och sa att jag behövde bli sjukskriven för att det kändes som att jag höll på att gå sönder.

Under skidturen är Ulla tvungen att stanna flera gånger på grund av värk i båda armarna. Inte heller det är något nytt. En vecka tidigare har hon varit hos läkarna med typiska symptom på hjärtinfarkt och gjort EKG men fått beskedet: ingen fara.
– Jag var orolig, men läkarna hade sagt att jag kunde träna som vanligt.

Medvetslös utan puls och andning

Efter fem kilometer har Ulla hamnat lite på efterkälken och det är då det händer. Hennes hjärta stannar och hon faller ihop i skidspåret. Väninnan som mött en gemensam bekant längre fram upptäcker vad som händer. De återvänder tillsammans till Ulla som varken har puls eller andas. De ringer efter ambulans med en gång. Men det finns fler människor i skidspåret som kommer att hjälpa till att rädda Ullas liv. 

Tre läkare på plats i skidspåret

En sjukgymnast med kunskap om hjärt- och lungräddning är nummer tre på platsen, han påbörjar mun mot mun-metoden samtidigt som Ullas väninna åker för att möta ambulansen. En öronläkare kommer därefter åkande i skidspåret och hjälper till med hjärtmassage i väntan på ambulans. Längre bort i skidspåret finns det även en narkosläkare och snart är det två läkare på platsen som tillsammans med sjukgymnasten hjälper den medvetslösa Ulla. Ambulans kommer till platsen och med hjälp av en defibrillator får man igång Ullas hjärta. En till person kommer åkande i skidspåret, en lungläkare. Han intuberar på plats, andning och hjärta är nu igång igen, och Ulla får åka ambulans till sjukhuset.
– Alla de här människorna som hjälpte mig, det är fascinerande hur det här hände. Jag hade verkligen änglavakt, säger Ulla. 

”Lyssna på kroppen”

I tre dagar är Ulla nerkyld och nersövd på sjukhuset. Efter tio dagar får hon komma hem.
– Jag hade levt med ett halvt fungerade hjärta i åtta år innan hjärtstoppet. Jag hade ont i armarna men visste inte vad det var. Jag kände inte igen symtomen, berättar hon.

Rådet hon ger till andra är att man ska vara observant och lyssna på kroppen.
– Om man inte känner igen sin kropp så måste man söka vård.

Ulla Sultan känner sig otroligt tacksam över den kunskap som räddade hennes liv. Att hjärt- och lungräddning påbörjades så snabbt var avgörande för att hon skulle överleva.
– Det var inte meningen att jag skulle dö, jag ska uträtta någonting stort, säger hon. 

Hjärtstopp – vad kan du göra?

  • 10 000 drabbas av plötsligt hjärtstopp i Sverige varje år, av de överlever 600.
  • Chansen att överleva minskar med 10 procent för varje minut
  • Om någon drabbas av hjärtstopp: ring 112 och påbörja med en gång hjärt- och lungräddning – det är livsavgörande!
  • Fortsätt med HLR tills ambulans kommer till platsen

Källa: Hjärt- och Lungfonden