Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

ungdomsbarometern undersökning ungdomar vardagspuls Bild: Mostphotos

Undersökning: Det tycker svenska ungdomar om vuxna

Stressade, trångsynta och barnsliga...

Den årliga undersökningen Ungdomsbarometern tar tempen på svenska ungdomars hälsa och åsikter. Bland annat undersöks hur ungdomarna ser på vuxna – och domen är hård.

Publicerad 2017-04-21 | Vardagspuls

1. Hälsotänk på gott och ont

Var fjärde ung svensk tänker flera gånger om dagen på att leva hälsosamt. Men det är vanligare bland tjejer än bland killar – mer än hälften av alla tjejer får dåligt samvete när de äter någonting onyttigt, medan bara var tredje kille får det.

2. Dieter är ute

Trots det ratar de flesta unga dieter som GI, Atkins och 5:2-dieten. "Banta, det var ju något som morsan höll på med, känns sjukt ofräscht", som en av de tillfrågade kommenterade saken. Istället har maten blivit en viktig identitetsmarkör och ungdomar väljer sina egna individuella kosthållningar.

3. Låglaktosmjölk är inne

Låglaktostrenden är väldigt tydlig på svenska skolor, vilket gör att laktosintaget går ner bland unga. Eller som en tillfrågad 16-årig kille sade när ämnet kom på tal: "att inte ha låglaktosmjölk känns typ som att inte ha papper på toa".

4. Tjejer är mer politiska

Åtminstone i sin identitet. Det finns tydliga skillnader mellan killar och tjejer när de väljer vilka ord de identifierar sig mest med. Tjejernas val är betydligt mer politiska än killarnas, som handlar mer om deras fritidsintressen.

Tjejer

1. Feminist
2. Antirasist
3. Hundmänniska
4. Miljövän
5. Storstadsmänniska

Killar

1. Gamer
2. Sportfantast
3. Prylnörd
4. Datanörd
5. Träningsfreak

5. Så upplevs vuxna av ungdomar

Ungdomsbarometern har också undersökt hur ungdomar upplever vuxna. Så här svarade ungdomarna på frågan ”Vilket eller vilka ord skulle du använda för att beskriva vuxna 2016?” Här följer de vanligaste beskrivande orden:

1. Stressade
2. Upptagna
3. Omogna
4. Sociala
5. Trångsynta
6. Rädda
7. Gamla
8. Självcentrerade
9. Lata
10. Barnsliga

Ingen rolig läsning med andra ord. Ungdomarna är däremot betydligt snällare mot sig själva, som de beskriver som "omtänksamma", "ansvarsfulla" och "snälla".

6. Sömnen är viktigast

Ungdomarna har fått svara på frågan "Vad är det att leva hälsosamt?", och det visar sig att sömnen är viktigast, tätt följd av kost och träning.

1. Sova tillräckligt
2. Äta nyttigt
3. Träna regelbundet
4. Inte stressa
5. Ha goda relationer

Så gjordes undersökningen

15 994 ungdomar i åldrarna 15 till 24 år svarade på frågor online i oktober förra året.