Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Flicka leker Bild: Johnér

Ut och lek!

Skärmlös aktivitet bra för barns utveckling

Tycker du också att ditt barn hänger alldeles för mycket framför skärmen?
Kanske ska du faktiskt skicka ut ditt barn att leka istället.
Ny forskning visar att fem dagar utan skärm gör barnet bättre på att tolka andra människors känslor.

Publicerad 2015-02-10 | Vardagspuls

De senaste två åren har barns tillgång till mobil teknik ökat femfaldigt. Dessutom går medieanvändandet allt lägre ner i åldrarna. Ett barn kan i praktiken tillbringa all tid utanför skolan med att titta på mobilen – istället för att titta på andra mäniskor. Problematiskt, tycker flera forskare, eftersom en stor del av det kommunikationsutbyte som sker mellan människor är icke-verbal.

Viktigt förstå sociala signaler 

Social information förmedlas visa rösten och tonfallet, ögonkontakt, ansiktsuttryck och kroppsspråk.  Liksom hur människor i en grupp står och går i rummet i relation till varandra.
Förståelsen av dessa typer av icke-verbala sociala signaler är särskilt viktigt för att barn ska lära sig hur man anpassar och ändrar sitt eget beteende utifrån reaktioner från andra. Barn som bättre kan tolka känslomässiga ledtrådar blir bättre på sociala kontakter och har i förlängningen enklare att skaffa kompisar.

Fem dagar utan mobilen

Och nu har alltså forskning utförd vid UCLA i Kalifornien, USA, fått bekräftelse på just detta. I undersökningen fick skolbarn under 12 år tillbringa fem dagar utan tillgång till dator eller mobil. De jämfördes sedan med en kontrollgrupp som fick surfa på som vanligt.
Båda grupperna testades både före och efter avseende icke-verbala sociala signaler. Fem dagar tog det, därefter hade barnens tolkning av signaler förbättrats väsentligt jämfört med dem som använde mobilen som vanligt.

Bra tips på utelekar för barn
Mer om forskningen och hur den gick till