Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

 • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
 • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

hillevi wahl vikt övervikt barn Bild: Johnér

”Jo, man får visst prata om vikt med sina barn”

Hillevi Wahl: ”Så här tänker jag kring barn och vikt”

Många gånger har jag hört att man ska undvika att prata vikt och vikthets med sina barn.
Att det är farligt och kan skada dem för livet. Och det låter ju klokt.
Men det är lätt att säga när man inte har några viktproblem själv.

Publicerad 2016-09-14 | Hillevi Wahl

I två debattartiklar i Aftonbladet i veckan, som delats flitigt på facebook, förs två olika sidor av problemet fram:
Det ena: Prata för guds skull inte vikt med era barn. Det kommer att skapa enormt dålig självkänsla.
Och det andra: Mitt barn är tjockt, hur ska jag kunna hjälpa henne om vi inte pratar om det?

Jag tänker inte recensera någon av artiklarna. Inte heller skribenternas föräldraskap. Men jag ska berätta hur jag tänker kring det här:

 1. Vi gör skit för oss själva och våra barn om vi säger att vissa ämnen är förbjudna att tala om. Allt måste vi kunna prata om allt. Alltid. Speciellt det svåra. Och inte minst vikt och kroppar – om det är där som problemet syns.
 2. Vi föräldrar och alla som jobbar med barn måste vara mer pålästa. Inte tro att vikten handlar om vikten. Det handlar nästan aldrig om vikten. Utan någonting annat. Vikten kan vara en symptom på något djupare – men vikten syns – därför kan det vara ett bra ställe att börja prata. Och sedan gå vidare därifrån.
 3. Ta alltid barns oro på allvar. Är ditt barn orolig för sin vikt – ta det på allvar. Vifta inte bort det med ett ”det går över”, eller ”det är bara valpfett”. Sitt i stället ner och snacka med respektfull nyfikenhet och fundera ut hur barnet vill göra. Vad skulle funka för henne eller honom?
 4. Om ni ska göra något – gör det tillsammans! Peka inte ut någon i familjen, i flocken, som annorlunda. Gör det till en kul grej för hela familjen. Tänk att barnet är ambassadören, vägvisaren, för ett härligare, mer njutbart liv för hela familjen.
 5. Vet detta: Vissa barn föds hungrigare än andra. Det är en liten defekt som många av oss föds med som gör att vi inte känner mättnad på samma sätt som andra.
 6. Vet också detta: Fysisk aktivitet skapar balans i den lilla defekten. Träning, rörelse, hopp och skutt. Gör man det dessutom tillsammans blir bieffekterna de bästa: Vi umgås, vi får igång hela belöningssystemet, vi får ett motgift mot depressioner, ångest, känslighet och sårbarhet.
 7. Ät med era barn. Sitt ner i lugn och ro och ät tillsammans. Minst en gång varje dag. Det är en bra och fin stund att kolla av hur alla mår. Det ger också ett motgift mot ätstörningar.
 8. Prata gärna om hur kroppen funkar. Hur fantastisk den är. Snillrik och genialisk. Kunskap är makt. Jämför sedan gärna med en bil som måste ha bränsle för att fungera, för att inte få motorstopp. Och vad händer om man råkar tanka in fel bränsle? Just det.
 9. Barn gör som vuxna gör. Walk the talk. Cykla med barnen till skolan. Häng med på Pokémonjakt. Gör det enkelt för ditt barn att röra på sig. Man måste inte älska tennis för att spela tennis. Det räcker med att veta att man får ha kul med sina kompisar. Ta rygg på barnets kompisar.
 10. Var ute i naturen mycket. Ju mer vi är ute, desto mer rör vi oss. Barn och vuxna. Och ju mer vi rör oss desto mer balans får vi i skallen. Och balans i skallen är bra för hela familjen. Oavsett kroppsform.