Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Tvivlande chef Bild: Johnér

Att tvivla på dig själv gör dig till bättre chef

Tvivlande chefer är mer omtyckta av sina anställda

Självförtroenden i all ära. Men nu visar en studie att chefer som är riktigt duktiga och omtyckta också ofta underskattar sin egen förmåga.

Publicerad 2015-11-25 | Vardagspuls

Det här visar en brittisk stor studie som är gjord av konsultföretaget Zenger Folkman där nära 70 000 chefer fick tycka till om sina egna kvaliteter. Svaren jämfördes sen med vad deras sammanlagt 750 000 anställda ansåg om sin chef.

Det visade sig att de chefer som trodde mest på sig själva och hade den mest positiva självbilden var de som enligt de anställda var sämst. Och omvänt så var de chefer som underskattade sin egen förmåga de som uppskattades av sina anställda och ansågs göra det bästa jobbet.

”Att känna sig värdelös är vägen till succé”

Enligt Financial Times kolumnist Lucy Kellaway som plockat upp studien i tidningen skulle det här kunna ha att göra med att ju mer man tvivlar på sig egen förmåga, desto mer anstränger man sig vilket resulterar i bättre resultat. ”Alla som inte längre oroar sig för att vara värdelös är i snabb takt på väg att bli det” skriver Lucy Kellaway och menar att vägen till succé inom jobbet är att faktiskt känna sig en aning… värdelös.

Men hon poängterar också att det gäller att se upp så att självtvivlet inte gör så att man inte vågar ställa upp på vissa saker eller vara med i olika situationer. Men summan av kardemumman är alltså att vara ödmjuk är bra både för chefen och de anställda.

Vad tror du? Diskutera gärna på vår facebook-sida:

”Att känna sig värdelös är vägen till succé”Självförtroende i all ära. Men nu visar en studie att chefer som är riktigt...

Posted by Vardagspuls on Wednesday, November 25, 2015