Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

vaken Bild: Johnér

Nya forskningsrön: Vakna nätter kan hjälpa mot depression

Därför skulle vakna nätter hjälpa

Vaken tre nätter i veckan och du kan bli kvitt din depression? I en ny studie vid Köpenhamns universitet visar det sig att den här metoden är effektivare än både antidepressiva läkemedel och motion.

Publicerad 2015-09-28 | Vardagspuls

Det kan låta något motsägelsefullt. Men nu har danska forskare kommit fram till att vakna nätter kan råda bot på depression.

Och anledningen skulle kunna vara att sömnrytmen behöver ruckas på. Det säger i alla fall Åsa Westrin som är docent vid Lunds universitet och specialistläkare i psykiatri, till Sveriges radio. Sömnrytmen är nämligen ofta störd för personer som är deprimerade och därför kan sömnmönstret behöva ruckas på helt förklarar hon.

Fungerade bättre än motion

De 30 personer som deltog i studien fick även ljusterapi och sömnråd under de vakna nätterna. 62 procent av deltagarna blev friska från sin depression och var det även vid en kontroll ett halvår senare. Samtliga som deltog hade varit deprimerade i minst två år.

Studien publicerades i den vetenskapliga tidskriften Acta Psychiatrica Scandinavica. Man jämförde även hur fysisk aktivitet påverkade depression och fick framett resultat som visade sig att tre vakna nätter var effektivare mot depression än fysisk aktivitet.

– Det handlar om att man är vaken i 24 timmar i tre omgångar, men med förlängd nattsömn mellan omgångarna, säger sömnforskaren Torbjörn Åkerstedt vid Karolinska institutet till Vardagspuls. 
Men innan metoden skulle kunna börja användas i Sverige så behövs fler studier på flera olika gruppen av deprimerade säger Torbjörn Åkerstedt.