Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Bröd och smör Bild: Mostphotos

Valet av diet spelar ingen roll

Samma viktminskning oavsett diet

I en djungel av olika kostråd kan det kännas svårt att välja rätt. Ett av de vanligaste råden man får när det gäller viktminskning är att mindre kolhydrater eller mindre fett. Nu visar forskning att båda dieterna ger samma resultat, oavsett vad du har för genetiska förutsättningar.

Publicerad 2018-02-23 | agnes@vardagspuls.se

Det spelar ingen roll om du drar ner på fett eller kolhydrater, i alla fall inte ur ett genetiskt perspektiv. En ny studie från Stanford Medical University visar att en fettsnål diet ger samma resultat som en kolhydratfattig diet när det kommer till viktminskning. I studien följde man 609 personer som fick gå på antingen en lågfettsdiet eller en lågkolhydratsdiet. Professorn och överläkaren Mai-Lis Hellenius är överraskad av resultatet.

– Det var fascinerande att båda dieterna fungerade lika bra för människor med olika anlag, säger hon till SVT. 

Följde dieten under ett år

Personerna i studien var mellan 18 och 50 år, hälften var kvinnor och hälften män. Innan de började med sin diet undersökte deras insulinnivåer och arvsmassa, sådant som kunde spela roll för hur dieterna påverkade deras viktnedgång. Hälften av försökspersonerna fick sedan under ett års tid följa någon av de två dieterna.

Forskning har tidigare visat att det kan finnas samband mellan anlag och hur olika dieter fungerar på olika människor. Därför har en del företag erbjudit DNA-tester för att ta reda på vilken diet som passar olika personer bäst, men enligt den här studien spelar alltså genetiska anlag ingen roll. 

Gått ner i snitt sex kilo

Försökspersonerna i studien fick också instruktionen att äta hälsosamt under det året de gick på dieten. När perioden var över hade deltagarna i snitt gått ner sex kilo, men det fanns stora skillnader inom grupperna. Den som hade gått ner mest i vikt hade gått ner nästan 27 kilo och andra hade under året ökat i vikt. Enligt Mai-Lis Hellenius är det svårt att dra några slutsatser eller säga vad som är den gemensamma nämnaren.

– Människan kan ju ha andra genetiska förutsättningar än de som testats u den här undersökningen, säger hon till SVT.

Enligt henne kvarstår frågan om det finns gener som kan påverka olika dieters effekt. 

Källa: SVT