Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

 • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
 • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

självkänsla multi Bild: Johnér

Var snäll mot dig

– Så förbättrar du din självkänsla

Du behöver inte lyckas med allt för att få en bra självkänsla.
Så här vinner du tron på dig själv och känslan att du duger som du är.

Publicerad 2015-11-17 | Vardagspuls

Självkänsla handlar om hur du känner och tänker om dig själv. Om du har bra självkänsla så vet du att du bara behöver vara dig själv och bara vara. Annars kan det leda till att du undviker sociala sammanhang och tolkar saker negativt. Ibland kan du känna dig otillräcklig och att du alltid behöver prestera och göra rätt. Men den känslan går att träna upp.

Förbättra din självkänsla

Du kan alltid förbättra din självkänsla och den växer ofta när du hamnar i sammanhang där du möts av respekt och omtanke. Därför kan det vara bra att utmana dig själv i sociala sammanhang, även om det kan kännas jobbigt. Ibland kan det vara bra att prata med någon om hur man känner, till exempel en samtalsterapeut. Men i grund och botten handlar en god självkänsla om att känna sig älskad och det utvecklas redan i tidig ålder. Barn ska känna sig trygga, accepterade och få vara sig själva under sin uppväxt. Sen kan barnet ta med sig det i nya situationer, skriver 1177 Vårdguiden.

Du vet att du är bra på något

Självförtroende handlar däremot om att du vet att du är bra på något. Det kan också växa om barn får erfarenheter och lyckas med något. Då blir barn säkrare på att lyckas med samma sak nästa gång också. Barn ska få utvecklas i sin egen takt och både lyckas och göra misstag för att växa som människa, skriver 1177 Vårdguiden.

Så förbättrar du din självkänsla 

Du kan stärka din självkänsla idag! Var snäll mot dig själv och tänk att du ska vara din bästa kompis. Det gör inget om det inte blev som du tänkt dig, du behöver inte lyckas med allt.

 • Du är viktig och bra även om du är blyg.
 • Jämför dig inte med andra – du är du.
 • Skriv ner allt som du gillar hos dig själv. Fyll på listan.
 • Det är okej att vara ledsen, men försök sedan fokusera på positiva tankar.
 • Om det inte blev som du tänkt dig – tänk att det är okej och att du är bra ändå.
 • Prova på nya saker som du är intresserad av.
 • Våga mer! Våga fråga, svara, göra bort dig och bjuda på dig själv.
 • Umgås med de personer du känner dig trygg med.
 • Skriv ner saker du gjort som du är nöjd med.
 • Sök hjälp hos en psykolog eller kurator om du vill, till exempel på ungdomsmottagningen.

Källa: Umo.se, 1177 Vårdguiden