Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

forskning lat nervsystem Vardagspuls Bild: Johnér

Studie visar: Vi är lata av naturen

Vi anpassar rörelser utan att vara medvetna om det

Vi människor är lata av naturen. Det visar en kanadensisk studie. Vi förändrar våra rörelser för att de ska vara så energisnåla som möjligt – utan att vara medvetna om det.

Publicerad 2015-09-18 | Senast ändrad 2017-06-07 | Vardagspuls

Händer det att du struntar i det där du skulle göra och lägger dig i soffan i stället? Eller tar du alltid den kortaste, enklaste vägen för att nå fram till ditt mål? Det kanske inte är ditt fel – utan ditt nervsystems. Vi människor är nämligen biologiskt programmerade till att vara lata, enligt en kanadensisk studie.

Studien gick till så att frivilliga försökspersoner bar vikter på benen medan de promenerade. Sedan studerade forskarna hur försökspersonerna ändrade sin gångstil för att göra av med så lite energi som möjligt.

Enligt forskarna sker denna förändring i rörelsemönstret på  ett undermedvetet plan – det är nervsystemet som finkalibrerar rörelserna för att hålla nere energiförbrukningen.

Sker undermedvetet

Max Donelan, en av de forskare vid Simon Fraser University i Kanada som genomförde studien, tycker att det är häpnadsväckande hur även de mest inlärda rörelser kan anpassas ut att vi tänker på det.

– Vi har bevisat att även vid de mest invanda rörelserna, som att gå, så övervakar nervystemet energiåtgången utan att vi vet om det och fortsätter att optimera rörelserna för att de ska vara så energisnåla som möjligt, säger Max Donelan och fortsätter.

– Det här är dåliga nyheter för alla oss som äter för mycket.

Källor: Simon Fraser University, BBC