Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

En studie visar att vi är som lyckligast kring 74 års ålder. Bild: Johnér

Studie visar: Vid den här åldern är vi lyckligast

Det går utför fram till 40 – men sedan vänder det

Vi är lyckliga som barn, sedan går det bara utför tills vi är i 40-årsåldern – men då vänder det igen. Den lyckligaste åldern är 74 år, enligt en studie.

Publicerad 2015-03-06 | Senast ändrad 2018-04-26 | Vardagspuls

Studien som gjorts av brittiska och tyska forskare visar att lyckan börjar dala i tonåren, och fortsätter sedan nedåt tills vi når 40-strecket. Då planar det ut fram till vi är runt 46, då det vänder och börjar peka uppåt igen – för att sedan peaka 30 år senare. Som lyckligast är vi vid 74 års ålder.

Bättre på att hantera känslor

Att vi är som lyckligast när vi är äldre beror enligt forskarna på en kombination av färre förpliktelser och mindre ekonomiska bekymmer, men även på att vi i den åldern har mer tid för oss själva. Enligt forskarna är det troligen så att vi också uppskattar det vi har mer när vi blir äldre, och vi blir bättre och bättre under åren på att hantera negativa känslor.

Att det går nedåt i 20- och 30-årsåldern beror på att vi då är som mest stressade över att skapa familj, köpa hus och göra karriär.

Lägst lyckobetyg vid 40

Forskarna genomförde en undersökning där 21 000 män och kvinnor fick svara på frågan hur lyckliga de var under olika skeenden i livet. På en sjugradig skala svarade deltagarna i genomsnitt 5,5 i övre tonåren, 5 vid 40 års ålder, medan de kring 74 års ålder gav livet 5,9 i betyg på lyckoskalan.

Carlo Strenger, doktor vid Tel Aviv University, kommenterar studien så här: "Om du använder den kunskap du samlat på dig under den första halvan av ditt liv på ett bra sätt kan den andra halvan bli den mest tillfredställande."

Källa: Daily Mail