Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Pigga äldre Bild: Mostphotos

Vi blir faktiskt piggare med åren

Äldre behöver mindre sömn

En ny studie visar att vi faktiskt blir piggare med åren, detta trots att vi då sover sämre. Det finns några möjliga förklaringar till varför vi känner oss mer återhämtade ju äldre vi blir.

Publicerad 2018-03-21 | Vardagspuls

Hur sover du? Kvalitén på vår sömn beror lite på var i livet vi befinner oss. Att till exempel småbarnsföräldrar sover dåligt är rätt vedertaget. Så även att stress och till exempel dåliga matvanor kan ha en negativ inverkan på vår sömnkvalitet. Det många inte vet är att även åldern påverkar vår sömn. Generellt så är det så att vi faktiskt sover sämre när vi blir äldre. Trots det minskar tröttheten ju äldre vi blir.

Mer toleranta mot försämrad sömn

En av forskarna bakom studien, Torbjörn Åkerstedt sömnforskare vid Karolinska Institutet, tror att den kan vara en tröst för många att veta att vi faktiskt känner oss piggare ju äldre vi blir.

– Tröttheten minskar med ökad ålder och känslan av återhämtning ökar, säger han till SVT Vetenskap.

I studien deltog 8000 personer mellan 18 och 68 år. De fick under en åttaårsperiod dela med sig av sina egna upplevelser av utmattning, trött och sömn. Resultatet visar på att betydelsen av hur mycket sömn vi behöver minskar med åldern.

Minskad stress och prestationsångest

Varför det är så att vi sover sämre men ändå känner oss piggare när vi blir äldre är inte riktigt klarlagt. Det kan finnas några olika anledningar till det.

En möjlig förklaring att behovet av sömn minskar för att vi inte växer eller lär oss lika mycket när vi är äldre som när vi är yngre.

Sömnforskaren Christian Benedict ser en annan möjlig förklaring.

– Det kan vara så att stressen, prestationsångesten och antalet utmaningar man ställs inför minskar när man blir äldre och att man därför känner sig piggare trots mindre sömn, säger han till SVT Vetenskap.

Källa: SVT