Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Skratta mycket, det  är bra för minnet – särskilt för äldre. Bild: Johnér

Vid den här åldern är vi som olyckligast

Medelålderskrisen kan bero på för mycket ansvar

Den där omtalade krisen vi får i 40-årsåldern kan vara värre än vad vi tidigare trott. Ny forskning visar att lyckokurvan går genom livet som u-formad kurva – och att vi når botten mellan 40 och 42 års ålder.

Publicerad 2015-11-26 | Vardagspuls

En ny studie både bekräftar medelålderkrisen och ger en möjlig förklaring till den. Enligt studien, gjord av en grupp professorer vid University of Warwick, når vår lyckokurva sin botten mellan 40 och 42 års ålder. De goda nyheterna: sedan ökar lyckograden igen fram till 70 års ålder.

Anledningen till att de olyckligaste åren för många är ligger mellan 40 och 42 års ålder är  oklar. Men forskarna är bestämda på en punkt: "Det handlar inte om att många har barn som bor hemma i den här åldern. Om man ser till antalet, barn och ålder på barnen ser man inga förändringar i mönstret", skriver forskarna i studien.

Ansvarsbördan en förklaring

En förklaring kan i stället vara ansvarsbördan, menar Phillip Hodson, psykoterapeut vid West London Centre of Counselling.

– I barndomen och när vi blir gamla är vi relativt skyddade. Som gammal får du ofta ekonomiskt stöd eller så har du sparat ihop en del. Även barn tas om hand och har lite eget ansvar.

– De flesta tunga ansvaren faller på dem som är i medelåldern. De tar hand om både sina barn, sina föräldrar och sig själva. Du jobbar hårdare än både unga och gamla och har svårt att vara helt ledig. Så är det nästan överallt, oavsett om du bor i Stobrittanien eller Venezuela, säger Phillip Hodson till The Guardian.

En unik studie

Studien gjordes på så sätt att man följde 50 000 vuxna i Australien, Storbrittanien och Tyskland. De fick svara på frågor i enkäter och ranka sin upplevda lycka enligt en tiogradig skala.

Att lyckokurvan genom livet är u-formad har forskning visat tidigare, men det här är första gången som tiotusentals människor studerats över flera decennier i olika länder. Men en liknande studie visade på en upp-och-nedvänd u-formad lyckokurva i USA, med den lyckligaste perioden just i 40-årsåldern.

Tidigare forskning har också visat att vi är som allra lyckligast vid 74 års ålder.

Källa: Daily Mail, The Guardian, Expressen Hälsoliv, Economic Journal