Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

kobran, yoga Bild: Johnér

Vilken slags yoga passar dig bäst?

Vardagspuls hjälper dig att hitta rätt i yogadjungeln

Hatha, bikram, ashtanga eller kanske kripalu? Utbudet av olika yogaformer växer och växer. Men vilken form ska just du välja? 

Publicerad 2016-03-03 | Senast ändrad 2018-10-02 | Vardagspuls

Yoga är en populär träningsform som gör gott för både kropp och själ. Men det är inte alltid lätt att hitta rätt i yoga-djungeln. De flesta studios och träningsställen brukar dock erbjuda nybörjar- eller introduktionsträning där man kan prova på olika former av yoga. Och vilken som passar bäst för just dig beror bland annat på vad syftet är med din träning och om du är nybörjare eller inte.
Nedan följer beskrivningar av några av de vanligaste yoga-formerna: 

Hatha

En av yogans ursprungliga huvudgrenar. Här är kroppskontroll i fokus, och syftet är att öka kroppsmedvetenheten, koncentrationen och välbefinnandet. Utövas i både mer fysiska varianter och mer meditativa, lugnare varianter.

Bikram 

Har sitt ursprung i hathayoga. Utövas i lokaler som är uppvärmda till runt 40 grader. Värmen främjar bland annat rörligheten och avgiftningen av kroppen. Under ett pass gör du 26 olika ställningar som upprepas två gånger. En fysisk träningsform som också tränar upp balans och reducerar stress.

Iyengar

En mycket gymnastisk och teknisk yogaform som även den har sitt ursprung i hatha. Långsam och lugnare och på så sätt meditativ, men samtidigt en väldigt fysisk yogaform. Olika hjälpmedel gör att de flesta kan delta. Passar bra för rehabilitering. Ökar kroppens rörlighet, styrka, balans och uthållighet.

Ashtanga

En fysisk och hård yogaform som passar bäst för personer som redan är i relativt god form. Andningsövningar kopplat till så kallat kroppslås är centralt, och man genomför olika serier då man utan paus byter ställning. 

Poweryoga

Fysisk yogaform som har sitt ursprung i ashtanga. Här ingår element från aerobics och till skillnad från traditionell yoga, som har pauser, kör man från början till slut precis som ett aerobicspass. Kombinerar stretching, styrketräning och andningsövningar.

Kripalu

En mjuk form av yoga som fokuserar både på det fysiska och det mentala. Man strävar mot att meditera i rörelse.

Vinyasa

En slags fysisk, flödande yoga. Olika pass kombinerar ihop rörelser på olika sätt, med fokus på olika teman som till exempel bäcken eller ben. Stärker både musklerna och ger ro i sinnet.

Acroyoga

En blandning av yoga, akrobatik och thaimassage där man jobbar i par och använder varandra som redskap. Med acroyoga tränar du inte bara styrka, balans och närvaro utan också tillit till andra människor.

Källor: Expressen, I Form.