Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

WHo varnar för att alltför heta drycker kan orsaka matstrupscancer Bild: Pixabay

WHO: Heta drycker kan orsaka matstrupscancer

Hög temperatur kan irritera slemhinnan i munnen

Föredrar du att dricka ditt kaffe eller te rykande hett? Då kan det vara dags att tänka om. Drycker som överstiger en viss temperatur kan nämligen orsaka cancer i matstrupen. Det varnar nu Världshälsoorganisationen WHO för.

Publicerad 2016-06-17 | Vardagspuls

Cancer i matstrupen är den åttonde vanligaste cancerformen i världen och dödade omkring 400 000 människor år 2012. Sjukdomen är vanligare i Sydafrika, Asien och östra Afrika där det är vanligt att man dricker heta drycker, skriver Daily Mail.

Nyligen gick Världshälsoorganisationen WHO ut och varnade för att heta drycker som överstiger en temperatur på 65 grader Celsius kan orsaka matstrupscancer. Ett forskningsteam har gått igenom 1000 studier där det finns kopplingar mellan cancer och drycker som till exempel kaffe och te.

Temperaturen boven i dramat

Men det är inte den heta drycken i sig som orsakar cancer i matstrupen. Forskare tror att cancern kan uppstå i samband med att slemhinnan i mun och svalg irriteras av alltför hett vatten.

– Det är temperaturen, inte själva drycken, som verkar vara skyldig, säger Christopher Wild från WHO som arbetar på WHO:s International Agency for Research on Cancer (IARC) till Daily Mail.

Undvik att bli skållad i munnen

I Sverige är kaffetåren en trogen vän. Varje år dricker vi cirka 9 kilo kaffe och lyckligtvis är det ovanligt att det kaffe vi köper på serveringar överstiger en temperatur på 65 grader Celsius.

Tidigare forskningsråd pekar dock på att man bör vänta åtminstone fyra minuter innan man dricker en kopp nykokt kaffe eller te för att undvika att bli skållad i mun och svalg.

Tips för dig som inte vill ha kaffet så hett. Drick ditt kaffe med en skvätt mjölk, grädde, kaffegrädde eller varför inte spä ut det med lite vatten så att det blir svalare.

Mer om matstrupscancer

  • De vanligaste symtomen på cancer i matstrupen är svårighet att svälja mat och viktnedgång.
  • Ett lågt intag av frukt och grönsaker kan öka risken för matstrupscancer. I Sverige drabbas cirka 400 personer varje år av denna cancerform.
  • Vid behandling avlägsnas större delen av matstrupen och övre delen av magsäcken. De bortopererade delarna ersätts oftast med resterande magsäck som görs om till en tub, eller med en del av tarmen.
  • I höginkomstländer är den största riskfaktorn till matstrupscancer alkohol och tobak.

Källa: Cancerfonden