Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

tv-spel skärmtid ny teknik barn hälsa Bild: Johnér Bildbyrå

WHO: Rekordmånga överviktiga barn i dag

Världens regeringar måste ta ansvar

De senaste 25 åren har antalet överviktiga barn i välden ökat stort. I fattiga länder har barnfetman så mycket som fördubblats sedan 90-talet. Men politikerna gör för lite för att stoppa utvecklingen. Det här framkommer i en ny rapport från WHO som menar att den positiva utvecklingen av medellivslängden i världen nu kan stanna av.

Publicerad 2016-01-27 | Vardagspuls

Sedan 1990-talet har barnfetman ökat stadigt. Drygt 40 miljoner av världens barn under fem år räknas som feta eller överviktiga i dag, jämfört med 31 miljoner för 25 år sedan. En oroväckande utveckling enligt världshälsoorganisationen WHO: ”Om inget görs så riskerar fetmaepidemin att neutralisera många av de hälsoframsteg som bidragit till att medellivslängden i världen ökat”. Det skriver Commission on Ending Childhood Obesity, som tagit fram rapporten på uppdrag av WHO.  

Flest feta barn i Asien och Afrika

Enligt rapporten framkommer det, inte helt oväntat, att orsakerna till övervikt ofta är ekonomiska. I medel- och låginkomstländer har de överviktiga barnen blivit dubbelt så många sedan 1990 – från 7,5 miljoner till dagens 15,5 miljoner. Och de flesta av de här barnen lever i Asien (48 procent) och Afrika (25).

Kommissionens expertpanel menar att världens politiker inte gjort tillräckligt för att stoppa den negativa utvecklingen. Panelen pekar på att många barn i dag växer upp i en miljö som gör det enkelt att utveckla sjuklig övervikt och tar upp exempel som tillgången på skräpmat och allt mindre fysisk aktivitet.

Skolan måste ta större ansvar

WHO framhåller i rapporten att det här inte är de enskilda barnens eller den enskilde familjens fel, utan att världens regeringar och folkhälsomyndigheter har en central roll för att den negativa utvecklingen ska kunna vändas.

De skriver också med flera åtgärder för att komma till rätta med problemet. Exempelvis föreslås mer fysisk aktivitet i skolan, skatt på sockerrika drycker och information till gravida om hur barnfetma kan undvikas.

Många förblir överviktiga som vuxna

Övervikten påverkar inte bara barnens hälsa utan också livskvalitet. Och sannolikheten att feta barn förblir överviktiga som vuxna är stor – och därmed ökar också riskerna för kroniska och allvarliga sjukdomar som diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. 

Att ha en aktiv livsstil som barn är goda förutsättningar för att ha det även i vuxen ålder. Och det finns som vuxen mycket du kan göra för att hjälpa ditt barn på traven.
Träna tillsammans med barnen och försök hitta på roliga utomhusaktiviteter – för att få in den aktiva livsstilen som en självklarhet i livet.

Källor: SVT vetenskapsredaktion, WHO

MER:

Så får du upp barnen ur spelsoffan

Så hanterar du bäst ditt barns övervikt

Hillevis blogg: Barnen växte med varje äventyr

7 roliga lopp för hela familjen