Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

 • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
 • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Influensasjuk man i soffa Bild: Mostphotos

Yngre kan bli hårt drabbade av årets influensa

Vaccinera dig om du tillhör en riskgrupp

Influensatiderna är snart här och årets influensa kan komma att slå hårt mot yngre och medelålders. Om du tillhör en riskgrupp kan det vara dags att gå och få vaccin även om det inte ger ett 100-procentigt skydd.
– Vaccinet gör att du blir lindrigare sjuk, säger Mia Brytting, chef på Folkhälsomyndigheten, till Sveriges Radio.

Publicerad 2017-10-09 | Vardagspuls

Vid den här tiden på året är många hemma och förkylda, det har du säkert redan märkt på din arbetsplats. Att drabbas av en vanlig förkylning är jobbigt men drabbas du av influensa kan du bli sängliggande i veckor. Årets influensavirus ser dessutom ut att slå hårt mot yngre och medelålders till skillnad från förra året. Anledningen till det är att årets influensa är influensa B.

Äldre har byggt upp immunitet

Under förra årets influensasäsong dominerade viruset H3N2, en variant som drabbar äldre personer hårdast. Influensa B, som är årets influensa, förändras inte så mycket och därför har många äldre redan en immunitet mot sjukdomen till skillnad från yngre och medelålders. Det här gäller dock såklart inte alla äldre.

– Man ska inte tro att bara yngre drabbas, man kan ändå bli smittad och svårt sjuk. Alla kan drabbas av influensa B, säger Mia Brytting, chef för Folkhälsomyndighetens enhet för laborativ virus- och vaccinövervakning, till Sveriges Radio.

Vaccinera dig om du är riskgrupp

Bästa sättet att skydda sig mot influensa är att vaccinera sig. Framför allt om du tillhör någon av riskgrupperna. Även om vaccination inte innebär någon garanti för att du inte kommer att bli sjuk så gör den influensan lindrigare.  

– Det är en stor skillnad på att vara influensasjuk och få lunginflammation på grund av influensa, säger Mia Brytting till Sveriges Radio. 

Tillhör du en riskgrupp?

Om du tillhör någon av de här grupperna räknas du som riskgrupp och det kan vara bra att vaccinera sig mot årets influensa.

 • Du är 65 år eller äldre.
 • Du har en hjärtsjukdom.
 • Du har en lungsjukdom, som KOL eller svår astma.
 • Du har diabetes typ 1 eller diabetes typ 2.
 • Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.
 • Du har kronisk leversvikt eller njursvikt.
 • Du är mycket kraftigt överviktig.
 • Du har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.
 • Du har flerfunktionshinder.
 • Du är gravid

Vanliga symptom på influensa

När du får influensa blir du oftast sjuk snabbt och plötsligt. Det finns egentligen inga sjukdomstecken som är unik för just influensa, men du får ofta flera av dessa sympton:

 • Du känner dig mycket sjuk eller matt.
 • Du har ont i musklerna.
 • Du har hög feber och huvudvärk.
 • Du känner dig trött och frusen.
 • Du har halsont och torrhosta.
 • Du är snuvig.
 • Du har röda ömmande ögon.
 • Du har ont bakom bröstbenet.

Källa: Vårdguiden, Sveriges Radio