Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Barnen alltid viktigast för psykoterapeuten Louise

 

”Jag har ett oerhört distinkt barnperspektiv på allt”

Hon är psykoterapeut, sjuksköterska, barnmorska och vårdlärare. Mångfacetterade Louise Hallin kommer med sin långa och breda erfarenhet att bidra med raka svar på svåra frågor.

Publicerad 2015-02-17 | Vardagspuls
Vad kommer du att bidra med till Vardagspuls i TV4?

– Jag kommer att bidra med kunskap och erfarenhet från arbetet som psykoterapeut och barnmorska, den långa erfarenheten i yrket.

Vad kommer du att hjälpa läsarna med på vardagspuls.se?

– Jag kommer att finnas kvar efter sändning och svara på frågor som dyker upp i programmet och andra aktuella ämnen som dyker upp.

Är det något hos dig som tittarna kommer uppskatta extra mycket?

– Det som folk brukar uppskatta är att jag är rak, och har en beprövad erfarenhet och vet vad som fungerar för andra och vad som kan vara värt att prova för flera. Erfarenhet är det viktiga. Jag har ett oerhört distinkt barnperspektiv på allt, barnen går först.

Hur tror du att du kommer att uppfattas?

– Det är nog ungefär så jag kommer att uppfattas som en erfaren, kunnig och rak person.

Om du var folkhälsominister vad är det första du skulle göra då?

– Då skulle jag ta ett rejält nappatag om barn- och ungdomsspsykiatrin i Sverige i allmänhet och Stockholm i synnerhet för att påverka de ekonomiska och organisatoriska besluten. Jag skulle genomföra en topptillgänglighet på barn -och ungdomspsykiatri och pressa finansministern för det handlar om ekonomi. Kostnaden för en ungdom som går förlorad är alltid för hög, en intensiv och uthållig rehabilitering kostar bara två procent av kostnaden för en illamående och utagerande vuxen, det finns massor av pengar att spara på sikt.

Louise Hallin, Vardagspuls psykoterapeut.

Louise Hallin

Namn: Louise Hallin
Titel: Legitimerad sjuksköterska, barnmorska och psykoterapeut och även utbildad vårdlärare.
Gör till vardags: Jag jobbar som psykoterapeut och har även en podd som heter Barnvagnspromenader om barn 0 till 3 år som går att lyssna på just nu. I augusti kommer ytterligare en podd som kommer att handla om lite äldre barn, 4 till 18 år.

Louise hemsida: www.louisehallin.se