Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Louise Hoffsten Bild: Mats Bergström/TT

”Jag vill förmedla hopp”

Louise Hoffsten om nya boken ”En näve grus”

30 år gammal fick Louise Hoffsten beskedet att hon hade MS.
Då kändes det som att livet var slut – något som hon skev om i boken ”Blues”.
Nu är Louise aktuell med en ny bok, ”En näve grus”.
– Jag vill att folk ska ta med sig hopp när de har läst boken.

Publicerad 2015-02-18 | Vardagspuls

Tillsammans med sin man skådespelaren Dan Bratt, har Louise sonen  Adrian 10 år. Men tiden under och efter graviditeten blev inte som paret hade tänkt sig. Dagen innan deras bröllop diagnostiserades Dan med cancer. Samtidigt som Louise var gravid. Ännu en gång slogs livet i spillror.

Hjälp från Svenska kyrkan

”En näve grus” beskriver bland annat den kris som paret gick igenom och hur de båda två var ganska dåliga i samband med sonens födelse.
– Vi bad om hjälp från svenska kyrkan, fick avlastning. Det var svårt att be om hjälp, men det var sådan kris att det inte var något att fundera på.
I dag är Dan helt frisk. Och familjen fokuserar på att leva sitt liv i balans med fokus på musiken och familjen.
– Många människor skulle inte orka kämpa, men kärleken hjälpte oss fortsätta – det är också en gåva.

...

Fakta om MS

MS, multipel Scleros är en sjukdom som långsamt förstör det centrala nervsystemet. MS gör att det uppstår inflammationer och ärr på nervtrådarna som gör att impulser inte kommer fram som de ska.
Sjukdomen kommer i skov vilket betyder att man som drabbad har perioder av besvär och stegvis blir sämre. Känselrubbningar, problem med synen, problem med balans och gång är vanligt.
I dag finns inget botemedel mot MS utan enbart bromsmediciner.

Vad är en kris?

I samband med sorg och efter besked om svåra sjukdomstillstånd känner de flesta tomhet, förtvivlan, ensamhet, övergivenhet och vanmakt. En krisreaktion är inte något sjukdomstillstånd utan en normal reaktion. I början kan man bli rädd för att man ska bli psykiskt sjuk eftersom man mår så dåligt. Krisen kan vara en smärtsam erfarenhet, men krisreaktionen är ett tillstånd som i grunden är friskt. Många menar att kriser är en förutsättning för utveckling och mognad.

Källa: Vårdguiden