Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Avdelningen presenteras av Arla Arla logotyp
Även fula fiskar är fina Bild: TT

Även fula fiskar är fina

Så fixar du fisken – färskhet, ursprung, tillagning

När det gäller fisk är det inte helt enkelt för en medveten konsument att vara just medveten. Märkningarna som ska hjälpa oss fatta beslut kan ibland vara mer förvirrande än förtydligande.

Publicerad 2015-03-04 | Vardagspuls

Fisk och skaldjur är rikt på vitaminer, mineraler och omega 3-fett. Livsmedelsverket ger därför rådet att vi ska äta fisk och skaldjur ofta, gärna 2 till 3 gånger i veckan.
Man vill också att vi ska välja olika sorters fisk, för både hälsans och miljöns skull. 

Livsmedelsverket har gjort en liten pedagogisk film om fisk. Du kan se den här:


Vilken fisk är fin?

Märkningen är en vägledning. Att fisken är märkt är inte ett försäljningstrick utan fisk och skaldjur ska vara ursprungsmärkt även om det kan vara svårt eftersom ursprunget ofta anges i form av fångstzoner.
Det är tillräckligt för att följa reglerna för märkningen, vissa producenter och butiker märker dock mer detaljerat.

Läs mer: Här kan du läsa mer om regler för närfisket i EU-initiativet Närfiskat.

När det gäller fisk brukar man hänvisa till MSC som ett bra riktmärke för dig som vill köpa fisk med gott samvete. MSC står för Marine Stewardship Council.
Grunden för märkningen är bland annat fiskbeståndens status, åtgärder för att minimera bifångst och ekosystempåverkan, samt arbetsförhållandena ombord på fiskebåten

WWF som anses vara ledande på att ta fram riktlinjer för fiskhantering i konsumentledet stödjer även märkningarna ASC och den lite mer bekanta märkningen KRAV. 

Läs mer: Om WWFs fiskmärkning 
Ladda hem: Ladda hem fiskguiden som pdf 
Läs mer: Livsmedelsverkets kostråd om fisk 
Läs mer: Konsumentföreningens guide om märkningar

Fem tecken på att färsk fisk är färsk

1. Vackra klara ögon.

2. Röda och fina gälar

3. Vackert skinn

4. Stela muskler.

5. Ingen övertydlig fisklukt.