Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Avdelningen presenteras av Arla Arla logotyp
 

Lina och Oscar Westman driver ekologiska Mårdtorps Gård tillsammans och har skrivit boken Köttbonden. I Vardagspuls tipsar de om olika styckdelar och deras användningområden och lär oss vad man ska tänka på för att hitta riktigt bra kött.

Kött – så funkar det!

Lina och Oscar fick nog av stadslivet och flyttade till landet. De visade sig ha en talang för kött och har nu gett ut kokboken Köttbonden. Därifrån har vi hämtat deras genomgång av kött. Allt du behöver veta för att bli en bra kund hos din lokala kötthandlare.

Publicerad 2015-04-10 | Vardagspuls

Muskelfibrer: Varför torsk har vitt, nöt rött och fläsk rosa färg på köttet beror på vilken typ av muskelfibrer som dominerar.
Grovt indelat finns det röda och vita fibrer. De röda innehåller rikligt av det rödfärgade proteinet myoglobin. De vita har väldigt lite av samma protein. Vita fibrer dominerar således till exempel i torsk och kyckling. Röda fibrer dominerar i till exempel nöt. 

Bindväv:
Finns i många former så som senor i köttet eller hinnor runtom muskeln. Bindväv är segt, varför muskler med högt bindvävsinnehåll också upplevs som sega. Art, kön och ålder påverkar andelen bindväv hos ett djur, där handjur och äldre djur anses ha mest.

Fett:
Finns i tre former, inne i muskeln, mellan musklerna och som underhudsfett. Fettet inne i muskeln kallas även marmorering, och det tar längst tid på sig att utvecklas. Underhudsfett och fett mellan musklerna går snabbare att åstadkomma med mycket och energirik föda på kort tid. Rikligt med intramuskulärt fett gör att köttet smakar mer och upplevs mörare.
Extramuskulärt fett, eller späck, har inte samma smakförhöjande effekt, även om fettet i sig smakar utmärkt hos många djur. Ister eller talg från välmående djur är finemang att ha som smakförhöjare i till exempel såser.

Hur länge håller köttet?

Hur länge köttet håller i kylen beror på flera faktorer. Hur kallt man har i kylen, vilken typ av kött det är, hängningsförfarande, slakthygien osv osv. Generellt brukar nötkött som sitter kvar med benet, som till exempel lägg på ben, märgben och racks ha kortare hållbarhet än benfritt kött. Från nedstyckningsdatumet räknar man då med 10–15 dagars hållbarhet, medan benfritt kött har 20–30 dagars hållbarhet om det är vakuumpackat.
Kött utan vakuumpack håller 3–6 dagar i kylen.
Men inget kan ersätta en hyfsad näsa. Luktar köttet gott; syrligt och friskt är det OK. Skämt kött har en typisk distinkt lukt som är svår att missa.
Färs har mycket kortare hållbarhet och ska ätas ett par dagar från att det malts. Vakuumpackad färs har en hållbarhet på 7 dagar. I frysen håller kött förstås längre.

Det som avgör hållbarheten hos fryst kött är, förutom vissa grundläggande principer som att man har haft bra hygien vid slakt och styckning, fetthalten i köttet. Ju fetare desto kortare hållbarhet.

Ungefärlig hållbarhet i frysen, antal månader:

Magra djur som kalv och lamm 6–12
Fet gris 3
Fågel 9–12
Nöt 8–12
Mager gris 6

Källa:
Innehållet kommer från boken Köttbonden av Lina och Oscar Westman på förlaget Natur & Kultur

ANNONS

Arla Köket

vegetariskt