Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Avdelningen presenteras av Arla Arla logotyp

Nu ska alla äta ekologiskt

2014 såldes det mer ekologiska varor än någonsin

Att rädda världen är både en samvetsfråga och en prisfråga. Att köpa ekologisk mat är ett sätt att dra sitt strå till miljöstacken och försäljningen nådde 2014 en ny nivå. Allt fler valde att köpa mer ekologisk mat än tidigare.

Publicerad 2015-02-11 | Vardagspuls

Försäljningen i Sverige har under 2014 ökat med 30 procent – bland de största ökningarna i världen, skriver SvD. 
Storsäljarna bland ekologiska livsmedel är ägg och mjölk men tillfälliga prissänkningar ger också stora försäljningsökningar. När Coop under en vecka sänkte priset på ekologiska vindruvor, ökade försäljningen med 2800 procent.

Danmark grönast i Norden

Vi har fortfarande en bit kvar till föregångarna i Danmark där försäljningen av ekologiska varor är dubbelt så hög som i Sverige. 
Ekologisk försäljning går framåt på flera av världens största marknader. Totalt sett står ekologiska livsmedel för omkring 450 miljarder kronor. I fjol ökade försäljningen av ekologiska livsmedel med drygt 30 procent jämfört med 2013, enligt preliminära siffror från Ekoweb. 
Recept med ekologiska råvaror från Ulrika Brydling
Recept på potatis och svartkålsgratäng

Sverige i toppskiktet

Här är marknadsandelar för ekologiska livsmedel 2013 i ett urval länder:
Danmark: 8 procent.
Sverige: 4,3 procent.
Tyskland: 3,9 procent.
USA: 3,5 procent.
England: 2,4 procent.
Frankrike: 2,3 procent.
Norge: >2 procent.
Finland: >2 procent.

(Fjolårets siffror presenteras i slutet av januari)
Källa: Ekoweb (TT) och SvT
http://www.svt.se/nyheter/sverige/eko-forsaljningen-rusar-fram-i-sverige