Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Avdelningen presenteras av Arla Arla logotyp
Frukt och grönt Bild: Pixabay

Så länge håller maten – egentligen

Släng mindre mat och spara pengar

I Sverige slänger vi 56 kilo mat per person och år. Mat som är fullt ätbar och slängs helt i onödan. Förutom den negativa påverkan som matsvinnet har på miljön så kostar de också pengar för dig. Vi guidar dig till hur du kan slänga mindre och spara mer!

Publicerad 2015-04-17 | Senast ändrad 2017-02-21 | Vardagspuls

Är du en sån som häller ut mjölken i vasken dagen efter bäst före-datumet passerat? Eller slänger en hel ost när du hittar en liten fläck mögel? Sluta med det! Varje år slänger vi 56 kilo ätbar mat per person. Mycket av den maten slängs just för att vi går efter datum istället för att lukta och smaka på livsmedlet. 

Skillnad på bäst före och sista förbrukningsdag

En viktig sak att hålla reda på är skillnaden mellan sista förbrukningsdag och bäst före-datum. Livsmedel som är märkta med sista förbrukningsdag kan vara en hälsorisk och bör därför slängas då datumet passerat. Det gäller till exempel köttfärs, rå fisk och rå fågel. Mat som är märkt med ett bäst före-datum blir inte farlig om den förvarats på rätt sätt. Det är mat som du kan lukta och smaka på för att avgöra om den ska slängas eller inte. 

Förvara på rätt sätt

Något annat som man kan tänka på är hur man förvarar sina livsmedel, det är bara då bäst före-datum gäller. På de allra flesta förpackningar går det att läsa sig till hur livsmedlet förvaras bäst. Då det kommer till frukt och grönt kan det vara bra att läsa på lite. Tomater till exempel håller längre och smakar bättre om de förvaras i rumstemperatur. Gurka å andra sidan är känslig för både kyla och värme. Den håller bäst i kylskåp med plasten kvar. 

Mjölken kan hålla en vecka längre

Var inte rädd för att lukta och smaka på mat som har utgånget bäst före-datum. Det är alltid det bästa sättet att ta reda på om det ska slängas eller inte. Datumen sätts med god marginal och är en rekommendation. En del av våra vanligaste livsmedel håller god kvalitet mycket längre. 

Créme fraiche: Har du bara crème fraiche ordentligt kyld så håller den oftast 7–10 dagar ytterligare efter bäst före-datum.

Grädde: Grädde som har fått stå i kylen har hållbarhet på minst tre till fyra dagar efter bäst före-datum har passerat.

Kokt pasta och kokt ris:
Har du +4-5 grader i kylen håller sig pastan fräsch i minst fem dagar.

Mjölk: Om mjölken förvaras vid +4 grader håller den god mikrobiologisk kvalitet även en vecka efter utgånget bäst före-datum.

Yoghurt: Har du bara yoghurten ordentligt kyld så håller den oftast 7–10 dagar efter bäst före-datum.

Ägg:
Om man förvarar ägg i kylskåp med den spetsiga delen nedåt har svenska ägg en hållbarhetstid på två till tre månader.

Källa och ännu fler tips på: Slangintematen.se