Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Avdelningen presenteras av Arla Arla logotyp
Därför har de vita mjölkförpackningarna blivit bruna Bild: Arla

Därför har de vita mjölkförpackningarna blivit bruna

Klimatpåverkan minskar med en fjärdedel

Har du också lagt märke till att de vita ekologiska mjölkförpackningarna har blivit bruna? Det är för att de har blivit grönare...

Publicerad 2017-09-19 | Vardagspuls

Låter det krångligt? Det är det inte. Egentligen är det så enkelt att förpackningen har bytt utseende för att den har blivit bättre för miljön.

– Vi är väldigt måna om att både innehållet och förpackningen ska vara tillverkade med låg negativ miljö- och klimatpåverkan och vi tror att de konsumenter som väljer våra ekologiska produkter håller med, säger Anna-Karin Modin Edman, hållbarhetschef på Arla.

Genom att ta bort ett av de materialskikt som tidigare har använts i en mjölkförpackning minskar kartongens miljöpåverkan med så mycket som 24 procent. Och det är därför som den klassiska vita förpackningen nu har fått sin nya färg. De nya förpackningarna är till 99,9 procent tillverkade av förnybara material, det enda som återstår är tryckfärgen.

Stora volymer ger stor effekt

Men 24 procents minskad klimatpåverkan, har det särskilt stor effekt? Ja, med tanke på hur många förpackningar som tillverkas årligen blir den positiva effekten enorm.

– Varje år förpackar vi nästan en miljard produkter i Sverige och vi vill förstås att de ska vara så bra som möjligt för klimatet och miljön. Främst tack vare det borttagna materialskiktet minskar kartongens klimatpåverkan med 24 procent och dess vikt med 3 procent jämfört med den tidigare.

– Eftersom vi säljer stora volymer av dessa produkter får den nya förpackningen en avsevärd effekt, säger Anna-Karin Modin Edman.

Till att börja med är det ekologisk mjölk, fil och grädde som hamnar i den nya förpackningen. Snart kommer fler Arla-produkter också att bli bruna – och därför grönare.

Arlas miljöarbete

  • 400 svenska Arlagårdar är ekologiska. Och de blir fler; under 2017 till 2018 ställer 80 Arlagårdar om till ekologisk mjölkproduktion.
  • Målet är att Arla ska minska klimatpåverkan från förpackningar med 25 procent mellan åren 2005 och 2020.
  • Cirka 80 procent av råvaran i Arlas förpackningar är förnybar.