Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Avdelningen presenteras av Arla Arla logotyp
paprika nyttigast vardagspuls Bild: Pixabay

Paprikor med den här färgen är nyttigast

Grön, röd, gul eller orange – vilken brukar du välja?

Vilken paprikafärg är din favorit? Låt de nyttiga näringsämnena avgöra nästa gång – och välj den gula. Men finast blir ju salladen eller rätten med fler färger förstås.

Publicerad 2016-08-15 | Senast ändrad 2018-01-24 | Vardagspuls

Paprikan kommer i många färger och varianter. Förutom de välkända gröna, röda, orangea och gula varianterna finns svarta, vita, lila och ljusgröna paprikor. Trots de olika färgerna är de alla varianter av samma art. Smaken kan också skilja sig, från de lite bittra gröna till de betydligt sötare gula och röda. Men det är inte bara smaken som skiljer dem åt.

Mer vitamin C än en apelsin

En sökning i Livsmedelsverkets Livsmedelsdatabas, som samlar näringsämnen hos mer än 2 000 svenska livsmedel, visar att den gula paprikan slår sina gröna och röda kusiner på flera punkter. Den gula paprikan innehåller mer C-vitamin, järn och kalium än de gröna och röda paprikorna. Dessutom innehåller den mer än tre gånger så mycket fibrer som den röda paprikan.

Kroppen behöver kalium för nerv- och muskelfunktionen och för att reglera blodtrycket medan järn behövs för attkroppen ska kunna transportera syre i blodet, bland annat.

Faktum är att gula paprikor innehåller hela tre gånger så mycket C-vitamin jämfört med apelsiner. Den gula varianten är klart bäst i paprikafamiljen på den här punkten, men även röda och gröna paprikor är bra C-vitaminkällor.

Behöver du inspiration? Här hittar du

Källa: Livsmedelsverket