Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Avdelningen presenteras av Arla Arla logotyp
populäraste högtidsmaten midsommar jul Bild: Johnér

Här är de populäraste mathögtiderna

Sill är svenskarnas populäraste högtidsmat

Midsommar får se sig slagen av julen, som är är vår överlägset populäraste högtid – åtminstone sett till maten. Det visar en ny undersökning om mat och högtider.

Publicerad 2016-06-23 | Vardagspuls

En ny undersökning visar vilka som är de populäraste mathögtiderna i Sverige. Om man skrapar bort alla julklappar, danser kring stången, äggmålningar, snapsvisor och lustiga hattar och ser till det verkligt viktiga – vad som står på matbordet – finns det en överlägsen vinnare: julen.

De populäraste svenska mathögtiderna

1. Julen (51%)
2. Midsommar (19%)
3. Nyår (12%)
4. Kräftskivan (6%)
5. Påsk (4%)

Vegetariskt växer

Även om traditionerna står sig, till exempel tycker hälften att skinka, köttbullar och Janssons frestelse hör till högtiden, kan man se en del förändringar. Högtidsmaten blir alltmer vegetarisk, och främst bland kvinnor och de yngre tillfrågade. Var fjärde kvinna äter mer vegetariskt i dag än tidigare vid högtider. Men bara 13 procent av männen håller med.

– I fråga om att byta de klassiska köttfesträtterna mot vegetariska alternativ så syns en tydlig åldersskillnad, där de yngre, som inte levt ett liv med de klassiska festrätterna, är mer benägna att byta ut dem mot vegetariska. Det är tydligt att man präglas av sina festmaträtter, säger Richard Tellström.

Sillen mest högtidlig

Julen är favoriten för mer än hälften av de tillfrågade med midsommar på en ganska så avlägsen andra placering. Trots det är sillen, som äts vid flera högtider men som kanske starkast förknippas med midsommar, den populäraste högtidsmaten. Hela 65 procent av de tillfrågade förknippar just sill mest till högtider.

– Undersökningen visar tydligt att vi är en fiskätande nation när vi vill ge uttryck för våra traditioner, säger etnologen och måltidsforskaren Richard Tellström, en av experterna som genomfört studien.

De populäraste svenska högtidsrätterna

1. Sill
2. Skinka
3. Köttbullar
4. Janssons frestelse
5. Ägg

Stora skillnader

Men det finns stora skillnader mellan olika delar av landet. Sillen har ett starkare fäste i södra Sverige medan kötträtter som revbensspjäll, skinka och grisfötter är populärare som högtidsmat i norra Sverige. Laxen uppskattas mest av stockholmare.

Även mellan olika åldersgrupper finns stora skillnader. Bland de unga är köttbullar populär högtidsmat medan många i den äldre generationen hyllar den gamla högtidsklassikern lutfisk.

Så gjordes undersökningen

Undersökningen är gjord av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov på uppdrag av Västerbottensost. Under 20-24 maj 2016 har sammanlagt 1006 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor i åldrarna 15-74 år.