Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Avdelningen presenteras av Arla Arla logotyp
Glutenfri pasta Bild: Johnér

"Fritt från"-produkterna är nya trenden

Många oroliga för att äta för mycket gluten

Du har säkert märkt att utbudet av ”fritt från”- produkterna fullkomligt har exploderat de senaste åren. Glutenfritt, laktosfritt och sockerfritt är inte längre än ovanlighet i skafferiet eller på mataffären. Nu visar en undersökning att nästan hälften av svenskarna väljer dessa produkter i första hand.

Publicerad 2017-01-24 | Vardagspuls

Undersökningen, som är gjord på uppdrag av Brödinstitutet, visar att svenskarna i dag tycker att mat blir nyttigare när man plockar bort någonting från den. Nästan hälfterna av alla svenskar, 48 procent, väljer laktosfria, sockerfria eller glutenfria alternativ. Anledningen är att man tror att det leder till lägre vikt och en gladare mage.

Laktosintolerans en "underlig epidemi"

På Vardagspuls har vi tidigare rapporterat om en studie som visade att många ungdomar som tror att de lider av en matallergi egentligen inte gör det. KI-professorn Magnus Wickman kallade den ökade misstanken om laktosintolerans för en ”underlig epidemi”. Den nya undersökningen pekar på samma trend. Enligt Livsmedelsverket lider 1-3 procent av svenskarna av glutenintolerans, men i undersökningen uppger sex procent av de tillfrågade att de inte tål gluten.

Vanliga mjölkprodukter som laktoskänsliga kan äta

Gluten oroar många

Undersökningen visar också att många tror att glutenintolerans är vanligare än det egentligen är. De tillfrågade tror att så många som 20 procent av svenskarna är drabbade. Att äta för mycket gluten är också något som oroar många, framför allt unga. En fjärdedel av de mellan 18-25 år tror att de äter för mycket gluten.

Produkterna kan vara mindre nyttiga

Det är viktigt att komma ihåg att ”fritt från”-produkter inte alltid är det nyttigaste alternativet. Vår dietist och IBS-expert Sofia Antonsson har tidigare varnat för att de glutenfria alternativen kan innehålla mer fett och socker. Hennes rekommendation är att läsa ordentligt på förpackningen och att hellre välja naturligt glutenfria alternativ.

Källa: 1177