Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Avdelningen presenteras av Arla Arla logotyp
vardagspuls D-vitamin i yoghurt Bild: Johnér

Nu berikas även yoghurten med D-vitamin

Grattis alla yoghurtälskare! Under 2017 blir yoghurten ännu nyttigare då nya regler gör det obligatoriskt att berika den med D-vitamin. Men redan nu finns de första yoghurtarna med extra vitaminer i kyldisken.

Publicerad 2016-09-19 | Vardagspuls

Nästa år införs nya regler som gör det obligatoriskt att berika standardmjölk, fil och yoghurt med D-vitamin. Men redan nu dyker den första vitaminberikade yoghurten upp i kyldiskarna.

Det är Arla som har valt att lägga till D-vitamin innan lagkravet träder i kraft. Karin Arkbåge, nutritionist på Arla, förklarar hur det går i linje med företagets hälsostrategi.

– I november förra året dubblade vi mängden D-vitamin i våra redan berikade produkter och införde samtidigt D-vitamin i vårt fil- och standardmjölksortiment. Nu tar vi nästa steg och berikar även det konventionella yoghurtsortimentet från Arla Ko. Framöver kommer vi att inkludera ännu fler produkter, säger hon.

Ny lagstiftning

Tidigare har det endast varit obligatoriskt att berika mjölk med 1,5 procents fetthalt eller lägre. Dessutom blir det i och med den nya lagstiftningen tillåtet att vitaminberika även ekologiska mjölkprodukter med en fetthalt över 1,5 procent. Särskilt viktigt eftersom vi svenskar har svårt att få i oss tillräckligt med D-vitamin, särskilt under vinterhalvåret. Brist på vitamin D kan leda till bland annat fetma och depression.

– Vi vill göra det enklare för fler att leva och äta hälsosammare. Våra produkter har ett naturligt innehåll av många viktiga näringsämnen och produkterna passar dessutom bra för berikning med D-vitamin, säger Karin Arkbåge.

Kroppen behöver vitamin D och kalcium, som båda finns i mjölkprodukter, för bildning av skelett och tänder. Förutom i just berikade mejeriprodukter som mjölk och matfettsblandningar – och nu dessutom i yoghurt – hittar du mycket D-vitamin i feta fiskar som lax, sill och makrill. Även ägg, kantareller och kött innehåller en hel del vitamin D. Så passa på att tanka solljus och få i dig lite extra av dessa livsmedel innan vintermörkret faller.