Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Avdelningen presenteras av Arla Arla logotyp
Livsmedelsverket nya tallriksmodellen vardagspuls Bild: Livsmedelsverket

Den nya flexibla tallriksmodellen

Två versioner – vilken ska du välja?

Nu har Livsmedelsverket presenterat sin nya tallriksmodell. Den kommer för första gången i två olika versioner: en för den som rör på sig enligt rekommendationerna och en för de som inte rör på sig mycket, och som därför har ett mindre behov av energi.

Publicerad 2016-05-19 | Vardagspuls

I den nya tallriksmodellen står kategorin kött, fisk, ägg eller baljväxter för en femtedel av mängden mat på tallriken. Kategorierna grönsaker respektive potatis-pasta-bröd-gryn är däremot flexibla enligt den nya modellen.

Så använder du modellen

Tallriksmodellen säger ingenting om hur mycket du bör äta, bara hur  de rekommenderade proportionerna ser ut i förhållande till varandra. Precis som tidigare består tallriken av tre delar:

  • Grönsaker och rotfrukter
  • Potatis, pasta, bröd eller gryn (till exempel ris, bulgur, mathavre och matkorn)
  • Kött, fisk, ägg och baljväxter (till exempel bönor, linser och ärtor)

Dessa delar ställs sedan i poportion mot varandra i förhållande till hur fysiskt aktiv du är.

Är du fysiskt aktiv?

Rör du på dig enligt rekommendationerna eller är ännu mer fysiskt aktiv ska proportionerna se ut som följer, enligt Livsmedelsverket: två femtedelar från kategorin grönsaker-rotfrukter, två femtedelar gryn och en femtedel protein. Om du är väldigt fysiskt aktiv kan du ha större behov av energi och då kan potatis-pasta-gryn-delen ökas ännu mer.

Är du inte så fysiskt aktiv?

I dag är det många i Sverige som rör på sig för lite. Om du lever ett stillasittande liv eller av någon anlending inte har möjlighet att öka din fysiska aktivitet rekommenderas en annan tallriksmodell än för den fysiskt aktiva.

Ett enkelt sätt att minska mängden energi är att minska på mängden potatis, pasta, bröd och gryn och i stället äta mer ur kategorin grönsaker och rotfrukter. Dessa innehåller ofta mycket fibrer men lite kalorier vilket gör att du kan bli mätt utan att tillföra mer energi än din kropp gör av med. Den aktiva tallriken består enligt rekommendationen av hälften grönsaker-rotfrukter, en femtedel protein och resterande (cirka 30 procent) bröd-pasta-potatis-gryn.

Livsmedelsverkets hemsida kan du läsa mer om den nya tallriksmodellen och hitta massor av recept.

Det här är tallriksmodellen

Tallriksmodellen har använts av Livsmedelsverket sedan 1992. Den visar hur man konkret kan lägga upp mat på en tallrik för att få tillräckligt av vitaminer och mineraler, en bra energibalans och en hälsosam helhet. Modellen är en slags praktisk översättning av kostråden, vilka i sin tur baseras på de gemensamma nordiska näringsrekommendationerna.

Källa: Livsmedelsverket