Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Avdelningen presenteras av Arla Arla logotyp
sapere mat barn Bild: Johnér

Det här är sapere

Så kan du och ditt barn använda smarta metoden

Vill ditt barn inte äta annat än köttbullar? Utveckla ditt barns kunskap och intresse för mat med hjälp av Saperemetoden.

Publicerad 2015-09-22 | Vardagspuls.

Sapere är en metod som används för att utveckla barns ordförråd och matvanor genom kroppens sinnen. Hos barn utvecklas inte bara större ordförråd utan även en igenkänningsfaktor om hur mat känns, luktar, ser ut, låter och smakar.

Genom den här metoden utvecklar barnen sin nyfikenhet och vågar därför prova nya produkter och rätter. Barnen blir mer delaktiga och de har visat sig uppskatta mer varierad kost. På sikt kan de på så sätt äta mer hälsosamt.

Så kan du använda saperemetoden

  • Öva synen genom att lägga fram olika färger och former på mat. Det gör att barnen känner igen vilken mat de kan äta och hur mat ser ut.

  • Ställ fram ett par burkar med olika lukter från kryddor eller produkter. Låt barnen lukta och gissa vad det är däri. En del burkar kanske innehåller samma sak.. Barnen utvecklar luktsinnet och igenkänningsfaktorn på hur mat luktar.

  • Låt barnen prata om hur det låter när de knaprar på ett knäckebröd eller en banan.

  • Ställ fram lådor med olika matprodukter i. Barnen får inte titta utan bara känna. Sen beskriva hur det känns och gissa på vad det kan vara.

  • Låt barnen smaka på olika frukter för att sedan få dem att beskriva hur de smakar. För att avancera kan frukterna placeras in i olika kategorier, som sött, surt, beskt och salt.

Källa: Pedagog Malmö Stad