Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Avdelningen presenteras av Arla Arla logotyp
Stora portioner Bild: Johnér

Stora tallrikar gör oss feta

Låt handflatan avgöra hur mycket du ska äta

Storleken på portioner har betydelse för hur mycket vi äter.
Under de senaste 50 åren har de blivit mer än dubbelt så stora.
Nu visar forskning att också detta har stor betydelse för den allmänna viktökningen.
Ett enkelt sätt att äta lagom är att mäta med sin handflata.

Publicerad 2015-09-15 | Vardagspuls

Minskade portioner är ett effektivt sätt att gå ner i vikt. Det visar studier som Cochrane, ett fristående vetenskapligt nätverk bestående av 11000 forskare inom hälso- och sjukvård, har publicerat. Genom att ändra storleken på portionerna skulle till exempel en engelsman kunna minska sitt dagliga matintag med 12-16 procent. För en amerikan skulle minskningen bli en tredjedel.

Portioners storlek har undersökts för att se hur det påverkar människors ätande. Forskarna har kommit fram till att det inte bara är viktigt att tänka på vad vi äter, utan även hur mycket, skriver Svenska Dagbladet.

Större tallrikar än på 50-talet

Tallrikarna är i dag större än de var på 50- och 60-talet.  Då var de ungefär som dagens assietter. Christina Karlsson, chefsdietist på Ica förespråkar därför handflatemetoden. Handflatan kan vara till hjälp eftersom den avspeglar muskelmassan och därmed näringsbehovet. Enligt henne behövs också en grundläggande kampanj om hur stor en portion ska vara. I Sverige var det 20 år sedan sist.

Källa: Svenska Dagbladet

Använd handflatan för att mäta ditt matintag

Christina Karlsson, chefsdietist på Ica, förespråkar handflatemetoden eftersom handflatan avspeglar muskelmassan och därmed näringsbehovet.

Protein: du mäter din handflata i storlek och tjocklek (bortse från fingrar).
Kolhydrater: du mäter din knytnäve.
Grönsaker: du äter så mycket du vill.