Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Avdelningen presenteras av Arla Arla logotyp
kött WHO cancer Bild: Johnér

WHO slår fast: Kött är cancerframkallande

Så rekommenderas du ändra dina matvanor

WHO har beslutat att klassa charkuteriprodukter som korv, skinka och pastej som cancerframkallande. Det är första gången ett livsmedel får klassificeringen.
– Rekommendationen är att man inte bör äta processat kött överhuvudtaget, utan välja kött som inte är behandlat på något sätt om man vill äta kött, säger Elizabeth Johansson, kommunikatör på Cancerfonden.

Publicerad 2015-10-26 | Vardagspuls

Nu slår Världshälsoorganisationen WHO fast att processat kött, det vill säga charkuteriprodukter som korv, skinka, bacon, kött på burk och pastej, är cancerframkallande. Även rött, oprocessat kött klassas av WHO som "troligen cancerframkallande" i brist på tillräckliga vetenskapliga bevis. Flera hälsoorganisationer har tidigare varnat för kopplingen mellan cancer och kött, men det här är första gången som WHO gör den klassificeringen.

– Rekommendationen är att man ska undvika processat kött, vilket förstås betyder att man inte bör äta processat kött överhuvudtaget utan välja kött som inte är behandlat på något sätt om man vill äta kött, säger Elizabeth Johansson, kommunikatör på Cancerfonden.

En utvärdering av den samlade vetenskapliga litteraturen har gjorts 22 experter från tio länder och det ligger till grund för den nya klassificeringen. Enligt utvärderingen kan man se det starkaste sambandet mellan tjocktarmscancer och köttätande. Så lite som 50 gram kött om dagen förhöjer risken att drabbas av tjocktarmscancer med 20 procent, enligt WHO. Men också risken för andra cancerformer, som cancer i bukspottskörteln och prostatan, kan kopplas till köttätande.

Svenskar äter för mycket kött

Cancerfonden rekommenderar att vuxna ska äta högst 500 gram kött per vecka. I Sverige är det betydligt vanligare att män äter kött över de rekommenderade gränsvärdena än kvinnor.

Enligt en undersökning genomförd av Livsmedelsverket 2010 till 2011 äter äter svenska kvinnor i snitt 480 gram kött per vecka medan svenska män äter 800 gram per vecka. 42 procent av alla svenska kvinnor äter mer än de rekommenderade 500 grammen kött i veckan medan samma siffra för män är 72 procent. 

Vissa har jämfört köttätande med rökning, eftersom de nu tillhör samma grupp enligt WHO:s klassificering – vad säger du om det?

– Det innebär inte att det är lika farligt att äta korv som att röka. Rökning ökar risken för många olika cancersjukdomar som lungcancer, cancer i munhåla och svalg, magsäck, bukspottkörtel, livmoderhals och urinvägar. Processat kött har visat sig öka risken för cancer i tjock- och ändtarm och möjligen även i bukspottkörteln och prostatakörteln. Vi känner inte till någon svensk beräkning gällande hur många cancerfall per år processat kött kan tänkas vara kopplat till men i Storbritannien beräknas 3 procent av alla cancerfall ha en koppling till rött och eller processat kött, samtidigt som 19 procent av cancerfallen har en koppling till rökning, säger Elizabeth Johansson.

Källa: WHO, Cancerfonden

Hur minskar jag risken att drabbas av cancer?

"Det är alltid idé att anamma en hälsosam livsstil. I en hälsosam livsstil ingår att inte röka, vara måttlig med alkohol om man dricker alkohol, ha hälsosamma matvanor, vara fysiskt aktiv minst 30 minuter de flesta av livets dagar. När det gäller kosten så bör den huvudsakligen komma från växtriket. Man bör begränsa intaget av rött kött till förmån för fågel och fisk. Man bör även undvika processat kött." skriver Cancerfonden.

Läs mer om Cancerfondens rekommendationer på organisationens hemsida.