Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Ta trappan Bild: Vardagspuls

Därför ska du välja trappan

10 hälsosamma anledningar till varför du ska gå

Tänker du varje dag att du ska ta trappan istället för hissen eller rulltrapporna? Det är ett löfte som kan vara svårt att hålla – så Vardagspuls ger dig lite extra motivation. Här är 10 anledningar till varför du ska hålla ditt löfte.

Publicerad 2015-02-10 | Senast ändrad 2017-06-01 | Vardagspuls

Att det är nyttigt att ta trappan istället för hissen, det vet nog alla. Men hur nyttigt? Ja, det räcker inte med de tre stegen upp till ytterdörren. För att ditt trappspringande ska få effekt gäller det att du blir lite andfådd, får högre puls – och gärna lite mjölksyra i benen.

Optimalt med 20 våningar per dag

Det optimala är en dos på minst 20 våningar per dag. Det skriver Per Stål, docent i invärtesmedicin vid Karolinska Institutet, på Trappfrämjandet – en förening som vill främja just trappan före hissen. Och idén är att vardagsmotion ska räcka en bra bit på vägen.
– Jag är för lat för att motionera, säger Trappfrämjandets grundare Ingemar Albertsson. Det är därför jag går i trappor. Konsekvent. Det är visserligen skitjobbigt ibland, med vad ska en lönnfet gubbe göra om han inte orkar gå på gym eller flåsa runt i skogen?

10 hälsosamma anledningar

Vad säger forskningen? I  olika studier gjorda mellan 1974 – 2008 finns hälsoeffekter belagda inom många områden:

1. Mindre midjemått
2. Lägre vikt
3. Mindre fettmassa
4. Ökad kaloriförbrukning
5. Lägre blodtryck
6. Ökad muskelkraft
7. Lägre kolesterolvärde
8. Lägre mjölksyrenivå
9. Bättre syreupptagningsförmåga
10. Minskad risk för hjärt- och kärlsjukdom