Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

fem övningar som håller dig skadefri i joggingspåret Bild: Vardagspuls

5 övningar som håller dig skadefri i joggingspåret

Övningarna som alla löpare bör känna till

Det behöver inte vara komplicerat och du behöver inte tonvis med träningsredskap. Fem enkla övningar är allt som behövs för att hålla dig skadefri på dina löprundor – genom att stärka fötterna och på så sätt bli mer stabil.

Publicerad 2015-10-06 | Vardagspuls

Tåböj och plock med tärning. Sajten Runnersworld har listat övningarna som alla joggare borde göra för en skadefri höst i joggingspåret. Så av med strumporna, fram med handduken, balansplattan och några sockerbitar eller tärningar och kör igång redan i kväll framför tv:n!

1. Balansera på balansbräda

Placera båda fötterna på balansbrädan. Gunga fram och tillbaka i 30 sekunder. Stärker fötter, benhinnor och vader och motverkar benhinneinflammation och hälseneinflammation.

2. Tåböj

Lägg en handduk på golvet och använd tårna för att knipa om den och på så sätt dra den till dig. Upprepa tre gånger per fot. Stärker fötterna, motverkar benhinneinflammation och hälsporre, och ger mer kraft åt frånskjutet i löpsteget.

3. Benböj på ett ben

Lyft ett ben och försök hålla det rakt. Håll ryggen upprätt och sänk dig ner långsamt och kontreollerat genom att böja benet du står på. Börja med 8-12 repetitioner per ben och öka gradvis till 20.

4. Hopp med vridning

Stå på ett ben, titta rakt fram och vrid foten lite till höger i första hoppet, vänster i andra hoppet och håll foten rakt i det tredje hoppet. Repetera 15-20 gånger innan du byter fot. Förbättrar balansen och stärker foten och nedre delen av benet.

5. Tåplock

Plocka upp sockerbitar, tärningar eller andra föremål i ungefär samma storlek med tårna. Lägg tio föremål framför dig och flytta vart och ett på det sättet. Byt fot och lägg tillbaka föremålen. Övningen stärker foten och motverkar benhinneinflammationer och hälsporre.

Här är nattmaten som är bra för dig

Källa: Runnersworld