Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

träning löpning abborrbacken Bild: Johnér

Så tar du dig upp för den tuffaste backen

Träningsexperten Gunnar Söderström tipsar

En del utmaningar är tuffare än andra. Träningsexperten Gunnar Söderström ger dig tips på hur du blir en vinnarskalle och klarar att springa uppför de tuffaste backarna.

Publicerad 2015-09-15 | Senast ändrad 2017-06-28 | Vardagspuls

Abborrbacken har blivit känd som en tung backe i Lidingöloppet. Den börjar när det är ungefär fyra-fem kilometer kvar. Backen är brant i början och man kan se ett krön där framme, toppen tror man, men den bara fortsätter och blir ännu längre.
Gunnar Söderström är träningsexperten som ger dig de bästa tipsen på hur du klarar den.

– Det är viktigt med det mentala – att se sig själv klara en uppgift. Eftersom folk fruktar abborrbacken ska du se den som vilken backe som helst. Det gäller att fokusera på att ta sig upp med hälsan och sinnet i behåll. 90 procent sitter i skallen, säger han.

Vilken teknik ska jag ha?

– Om du springer med likadana steg som du gör på plan mark kostar det energi. Detta eftersom det blir tyngre ju längre steg man tar i en backe. Försök istället ta kortare steg och håll blicken framåt, säger Gunnar.

Tekniskt blir det då lättare att springa i uppförsbacke. Det beror på att man landar på främre delen av foten. Gunnar menar att många blir trötta och börjar gå med långa steg, vilket är helt fel. Korta steg är viktiga för att hålla igång kroppen – det handlar om att undvika att bli helt stående – då stannar kroppen upp och får börja om på noll igen.

Så ska du lägga upp träningen

  • Träna på att springa i backar, stora som små
  • Spring löprundor i kuperad terräng med korta steg
  • Håll tyngdpunkten framåt
  • Håll blicken framåt.

– Det kan vara lätt att skjuta på träningen när det är ett inplanerat lopp, men gör inte det, säger Gunnar. Den sista veckan innan loppet ska vara en lugnare vecka. Allting kan inte komma på samma gång. Därför är det bra att ha framförhållning. För att ha en trevlig upplevelse på loppet bör man träna ungefär två till tre gånger i veckan. Men det beror förstås på vilken nivå man vill lägga det på.