Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

 

Hur kommer vi resa i framtiden? När reser vi till rymden på charter? Anna Frankzen Starrin berättar allt om framtidens resetrender - allt från hälsoresor till hur sociala medier hjälper oss att välja våra medresenärer.

Träningsresorna – en explosionsartad succé hos charterarrangörerna

”Ett sätt att komma igång med en god vana”

Slappa på semestern? Inte en chans om du frågar de flesta researrangörer i dag. Träningsresorna har växt explosionsartat på senare år.
– En fjärdedel av våra resor om året är träningsresor och det växer hela tiden, säger Kajsa Moström, informationschef på Apollo.

Publicerad 2015-10-08 | Senast ändrad 2017-01-18 | Vardagspuls
Träna på semestern Bild: Johnér

Att träna på semestern har snarare blivit regel än undantag på senare år. Allt fler anläggningar erbjuder klasser och sportaktiviteter och alla de stora charterbolagen i Sverige har nu även flera specifika träningsresor – allt ifrån vandringar och golfresor till cykelutflykter och yogaklasser. Apollo var bland de första i Sverige med träningsresor.
– Det är något som bara växer hela tiden. För många är det kanske ett sätt att komma igång med en god vana även sedan i vardagen, säger Apollos informationschef Kajsa Moström.

”Gått väldigt fort”

Det började 2009 då reseföretaget fick ansvar för en hotellanläggning på Fuerteventura. En anläggning som de kallar för ”100 procent träningshotell” och som sedan dess har varit företagets flaggskepp i kategorin. Sedan dess har det exploderat berättar Kajsa Moström.
– Det har gått väldigt fort, det låg väldigt rätt i tiden. Vi kunde se ett ökat intresse för aktiva resor – alltså att det finns en aktiv upplevelsetrend. Det tror jag hänger ihop med ett ökat fokus på välbefinnande i vardagen som man inte vill göra avkall på semestern.

 ”Träning har blivit som en hygienfaktor”

Och att efterfrågan blir allt större är något som även charterbolaget Ving märker tydligt.
– Dels har människor nu råd att lägga pengar på träning och välmående och dels finns det en ökad medvetenhet. Men framför vill vi må bra och känna oss hälsosamma, även under semestern. Träning har blivit lite som en hygienfaktor. På samma sätt som vi vill ha wifi tillgängligt på hotellet så vill vi kunna träna, säger Anna Hagberg, informatör på Ving.

Och träningsresorna tar en allt större plats på marknaden och är oerhört viktiga för resebranschen enligt Kajsa Moström på Apollo.
– Vi har mer än sexdubblat antalet resor. En fjärdedel av alla våra resor kan vi kategorisera som träningsresor, säger hon och syftar på resor där man åker specifikt för att träna eller där det finns hotell som erbjuder gym och klasser.

Se när Vardagspuls Mia Rossling åkte på surfresa på Costa Rica!

 

Erbjuder specialveckor med gästinstruktörer

Resebolaget säljer drygt 50 000 särskilda träningsresor årligen. Ving räknar med att cirka 100 000 svenskar tränade på sin semester på något av deras hotell under förra året. Av dessa deltog cirka 20 000 på några av klasserna som erbjuds på hotellen. Och resebolaget ser även ett ökat tryck på de renodlade träningsresorna.
– Vi inledde nyligen ett samarbete med Springtime då vårt utbud av träningsresor breddades betydligt. Några tusen personer reser på renodlade träningsresor varje år och i takt med att vi breddar utbudet bokar också allt fler dessa resor, säger Anna Hagberg.

Förutom träningsresorna erbjuder många resebolag nu också särskilda specialveckor med träning och speciella gästinstruktörer. 

Hur viktiga är träningsresorna på marknaden?

– Jätteviktigt. Det är ett sätt att profilera oss i en tid när det blir viktigare och viktigare med träning och hälsa. Den ökande medveten om hälsa i samhället avspeglar sig även på träningsresorna, säger Kajsa Moström och får medhåll av Anna Hagberg:
– Det är i synnerhet viktigt att vi kan erbjuda något för alla. Kvinnor är den grupp som tränar allra mest på våra egna familje- och vuxenhotell, men ju bredare utbud vi kan erbjuda desto fler män lockar vi också.

Finns det något problem med att folk inte kan ”slappna av” på sin semester utan känner att de måste träna?

– Nej, det tror jag inte faktiskt. Att resa i sig är bra och att kombinera det med träna när man verkligen har tid är ännu bättre.  Antingen åker man på resa där syftet är att träna. Eller så åker man på en ”vanlig” resa och ser det som en tid att ta hand om sig själv på olika sätt, alltifrån yogapass i morgonsolen till en promenad innan frukost, säger Kajsa Moström.

”En språngbräda för en livsstilsförbättring”

Inte heller Anna Hagberg tror att det är negativt men betonar att det är viktigt att träningen ska ske på ens egna villkor och att det ska finnas tid för att även slappa på semestern
– Träning får aldrig vara kravfullt och man ska ju inte glömma att vi är njutningsmänniskor, kanske i synnerhet på semestern. Därför är det viktigt att det finns en bredd i träningsutbudet. För vissa kanske en morgonpromenad räcker medan andra vill ha både ledda träningspass och aktiva resor, säger hon och påpekar att de ser att många som kanske aldrig skulle ta sig iväg till en träningsanläggning på hemmaplan ändå deltar i klasserna på hotellen under semestern. 
– Tröskeln blir inte lika hög. På så sätt kan träning på semestern också vara en språngbräda för en livsstilsförbättring.

Träningsresor

Ving 

TUI

Solresor

Airtours 

Detur 

Springtime som specialiserat sig på träningsresor