Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Anders Hansen utsett till Årets författare av 1,6-miljonerklubben och 2,6-miljonerklubben Bild: Bonnier Fakta

Anders Hansen: ”Det verkar som att fysisk träning kan göra oss smartare”

Studie på manliga enäggstvillingar visar tydligt samband

Kan fysisk träning göra oss smartare? Ja, menar Anders Hansen, överläkare i psykiatri och författare till boken Hjärnstark. Och en svensk studie verkar ge honom rätt.

Publicerad 2017-02-15 | Senast ändrad 2018-05-08 | Vardagspuls

Fysisk aktivitet kan göra oss både stresståligare och mer kreativa. Men kan den göra oss smartare? Frågan är svår att besvara, men en svensk studie från Göteborgs universitet och Karolinska institutet tyder på det.

Anders Hansen är överläkare i psykiatri och har skrivit boken Hjärnstark som handlar om den påverkan på hjärnan som fysisk aktivitet har. Han menar att det är en tankevurpa många gör att associera fysisk aktivitet till enbart idrott, sport och kroppslig styrka – inte till mental förmåga.

– Det verkar faktiskt som att fysisk träning kan göra oss smartare, att det finns ett samband mellan bra kondition och hög IQ. Men det är svårt att helt säkert säga om smarta människor tränar mer eller människor som tränar mer än smartare. Vad är hönan och vad är ägget? säger Anders Hansen.

Studien bygger på data från 1,2 miljoner unga män som mönstrade i det militära mellan åren 1950 och 1976. Det visade sig finnas ett tydligt samband mellan god kondition och högt IQ. Men inte nog med det, för att ytterligare stärka tesen jämförde forskarna resultaten hos enäggstvillingar.

Gäller även enäggstvillingar

Eftersom det var omöjligt att säga hur stor inverkan genetik och uppväxtmiljö hade samlade de svenska forskarna ihop data från 270 000 män som hade bröder de vuxit upp med, varav 2 000 var tvillingar och ytterligare 1 500 var enäggstvillingar. Om generna och uppväxten varit avgörande faktorer borde mönstret inte vara lika starkt bland tvillingarna, menade forskarna. Men det visade det vara.

– Det här är så nära ett bevis man kan komma. Enäggstvillingar brukar ligga väldigt nära varandra i IQ. Men det visade sig att det nästan alltid var brorsan med bäst kondition som var smartast, säger Anders Hansen.

Män med god kondition visade sig dessutom ha större chans att ta en högskoleexamen senare i livet. Däremot hittade forskarna inget tydligt samband mellan styrka och intelligens, enligt studien. Och det finns en gräns för hur långt sambandet sträcker sig.

– Man kan förstås inte springa tills man bli Einstein. Jag tror att man föds med en tankemässig potential som kan presses ner om man inte är fysiskt aktiv, säger Anders Hansen.

Källa: National Institutes of Health, Hjärnstark (Bonnier Fakta, 2016)