Hur sparas mina uppgifter?

Betr. elektronisk behandling av personuppgifter i Arla Foods-koncernen.

Vår personuppgiftspolicy innefattar de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att alla de upplysningar som kommer i vår ägo förvaras korrekt och förblir konfidentiella och endast används för sitt ursprungliga syfte.

Om du har några frågor eller kommentarer rörande Arla Foods internetpolicy kan du antingen skicka e-post till arla@arlafoods.com eller skriva till Arla Foods Lindhagensgatan 126, 105 46 Stockholm.

PERSONUPPGIFTER

De enda personuppgifter som vi samlar in är de personuppgifter som du lämnar till oss när du går in på vår webbplats eller på annat sätt lämnar till oss när du besöker vår webbplats. Om du önskar skickar vi en utskrift där det framgår vilka upplysningar vi har om dig.

På vår webbplats lagras inga personuppgifter automatiskt och inga personuppgifter samlas in automatiskt på något annat sätt. Det är endast användarens IP-adress som webbservern automatiskt känner igen för att därefter skicka webbsidorna till din dator. Om du är ansluten till internet får du en IP-adress som ser ut ungefär så här: 197.188.58.9.

Vi använder s.k. cookies för att samla in uppgifter av teknisk karaktär och för statistiska syften, för att mäta webbplatstrafiken. Alla dessa upplysningar är icke-personrelaterade uppgifter och du kan inte identifieras utifrån dem. De samlas endast in av systemadministrativa skäl. En cookie är ett meddelande som skickas från webbservern till webbläsaren. Den har bland annat till uppgift att identifiera användarens dator och på så sätt registrera webbplatsens besöksmönster.

I vilka sammanhang används personuppgifterna?

De personuppgifter som du lämnar till oss används enligt följande:

  • Skaffa uppgifter, produkter eller tjänster till dig som du bett om.
  • Lämna upplysningar till dig om produkter eller tjänster från Arla Foods som du kan vara intresserad av, eller andra marknadsrelaterade syften för internt bruk för att förbättra webbplatsens innehåll. Det kan vara information eller användartest, som du i förväg anmält intresse för att delta i, för att anpassa webbplatsens innehåll och/eller layout till den enskilda användaren. Det kan även röra sig om att göra användarna uppmärksamma på uppdateringar av webbplatsen, samt samla in och offentliggöra statistiska upplysningar om användaren och dennas önskemål. Observera att statistiken är anonym och att det därmed inte är möjligt att identifiera enskilda användare.

VIDAREFÖRMEDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar inte vidare några personuppgifter till tredje part (förutom anställda på Arla Foods) utan ditt samtycke, som ska lämnas enligt de villkor som beskrivs nedan om du inte lämnar andra instruktioner.

Om du vill tas bort från vår e-postlista

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till eller rätta dessa uppgifter ber vi dig kontakta arla@arlafoods.com. Du kan när som helst be att få dina personuppgifter raderade från vår e-postlista genom att skicka e-post till arla@arlafoods.com.

ÄNDRINGAR AV VÅR PERSONUPPGIFTSPOLICY

Om vi beslutar att ändra vår personuppgiftspolicy meddelar vi detta på denna sida. Om vi däremot vill genomföra väsentliga ändringar i det sätt som vi behandlar personuppgifterna som vi har om dig kommer vi att be om ditt samtycke innan vi genomför ändringarna.

Antiinflammatoriska läkemedel kan försämra muskeltillväxten Bild: Mostphotos

Vanligt läkemedel kan försämra ditt träningsresultat

Undvik ibuprofen i allt för höga doser om du vill bli stark

Har du märkt att dina träningsresultat blivit sämre i samband med att du tagit antiinflammatoriska läkemedel? Då kan det bero på att muskeltillväxten försämrats av ibuprofen som finns i Ipren. Det visar ny forskning från Karolinska Institutet.

Publicerad 2017-08-28 | Senast ändrad 2018-07-02 | Vardagspuls

Många använder antiinflammatoriska läkemedel mot värk och feber. Nu visar en ny studie vid Karolinska Institutet att ett långvarigt intag av receptfria, antiinflammatoriska läkemedel kan försämra muskeltillväxten hos unga, friska individer som utövar styrketräning.

Minskad muskeltillväxt i låren

I studien deltog ett antal friska män och kvinnor i åldrarna 18-35. Under åtta veckors tid fick hälften av försökspersonerna en full dos ibuprofen/Ipren, det vill säga 1 200 mg per dygn, medan de andra fick 75 mg acetylsalicylsyra per dag.

Under försöksperioden utövade deltagarna styrketräning för lårmusklerna två till tre gånger i veckan. Efter varje pass mättes muskelstyrka, muskeltillväxt och antiinflammatoriska markörer i musklerna.

Videoklipp: Så tränar du bort ditt löparknä

Resultatet visar att de som fått låga doser acetylsalicylsyra hade nästan dubbelt så stor muskelvolymökning jämfört med de som fått den höga dosen ibuprofen. Forskarna drar slutsatsen att unga personer som vill öka sin muskelmassa och bli starkare bör undvika att ta höga doser antiinflammatoriska läkemedel under en långvarig period.

Skillnad hos äldre

Tidigare studier som gjorts på äldre människor har dock visat att antiinflammatoriska läkemedel kan skydda mot den förlust av muskelmassa som sker vid stigande ålder. Därför tror forskarna att mekanismerna för reglering av muskelmassa skiljer sig från unga och gamla människor.

Vid Karolinska Institutet menar man att resultaten är högintressanta eftersom användningen av antiinflammatoriska läkemedel är stor världen över, framförallt bland elitidrottare och motionärer.

Studien är publicerad i Acta Physiologica.

Källa: Karolinska Institutet